Skärmavbild från nättidskriften Kvartal


Den 30 september publicerade nättidskriften Kvartal en artikel av författaren Katarzyna Tubylewicz, Polens tidigare kulturattaché i Stockholm, med rubriken ”Då var det judarna nu, är det bögarna”.

I artikeln beskriver Tubylewicz utsattheten för HBTQ-personer i Polen under det högernationalistiska regeringspartiet Lag och Rättvisas styre, och vad hon uppfattar som ett bristande engagemang i Sverige och svensk debatt för situationen i vårt södra grannland.

Att uppmärksamma den diskriminering, hets och hat som drabbar HBTQ-personer i Polen är självfallet viktigt och nödvändigt, men artikeln innehåller också en del felaktiga påståenden.

Det refereras bland annat okritiskt till en intervju med en journalist som påstår att ”tidigare var det judar, som påstods kidnappa kristna barn och att göra påskbröd av deras blod, i dag är det bögar som sägs våldta polska barn. Det är samma fördom, men bögen tog judens plats”.

För det första är det felaktigt att påstå att det här skulle handla om ”samma fördom”. Anklagelserna är inte desamma. De har inte heller samma rötter. Deras funktioner i propaganda skiljer sig också åt liksom deras konsekvenser.

Myten om att judar utför ritualmord på kristna barn växte fram i Europa under 1100- och 1200-talen och har sedan dess återkommande utlöst hot, våld och förföljelse av judiska grupper på olika platser runtom i världen. På motsvarande sätt har myter om och anklagelser mot homosexuella en specifik historisk bakgrund och måste förstås utifrån den.

För det andra framställs det här som att antisemitismen skulle vara en historisk företeelse som ”ersatts” av andra former av fördomar och hat, i detta fall homofobi. Det är en långt ifrån ovanlig men inte desto mindre felaktig och farlig bild som SKMA vid upprepade tillfällen uppmärksammat och kritiserat (se t.ex. här, här och här).

Vill man ha ett tydligt exempel på felaktigheten i dylika föreställningar och påståenden kan man ta just Polen, där nyligen en valkampanj genomfördes som rymde både homofoba och antisemitiska inslag.

Att Polen är ett av de många länder där antisemitismen fortfarande är stark har dessutom bekräftats av en rad studier på senare år. När det gäller myter om judiska ritualmord specifikt var det till exempel 13 % av de tillfrågade som trodde på sådana i en undersökning gjord 2013 av Center for Research on Prejudice vid Warszawas universitet. 2018 genomförde de en liknande undersökning, där det visade sig att 24,5 % av de tillfrågade i olika grad instämde i påståendet att judar historiskt sett kidnappat kristna barn.

Antisemitism, homofobi och andra former av gruppfientlighet har alla sina särdrag, existerar parallellt och underblåser ofta varandra. Arbetet mot dem underlättas varken av förenklande påståenden om att de alla skulle vara ”samma sak” eller myter om att den ena ”ersatt” den andra.

SKMA