SKMA Nyhetsbrev oktober 2020

I samband med protester mot att danska högerextremister genomförde antimuslimska manifestationer i Malmö utbröt upplopp där deltagare skanderade hotfulla slagord mot judar.

Fredagen den 28 augusti genomförde anhängare till den högerextreme danske politikern Rasmus Paludan och dennes parti Stram kurs antimuslimska manifestationer i Malmö. Vid ett tillfälle eldades ett exemplar av koranen upp, vid ett annat sparkades en koran omkring på Stortorget. Flera personer greps misstänkta för hets mot folkgrupp. Paludan själv stoppades vid gränsen och delgavs ett tvåårigt inreseförbud till Sverige.

Upplopp i Malmö. Deltagare skanderar antisemitiska slagord. Skärmbild från video.

Manifestationerna ledde till protester, delar av dessa övergick under kvällen i ett våldsamt upplopp. Under upploppet skreks antijudiska budskap på arabiska. Deltagare skanderade den sk. Khaybar-ramsan: ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvända”. Dessa hotfulla slagord, som är vanliga i arabisk och islamistisk antisemitisk agitation, refererar till berättelsen om hur Muhammeds styrkor besegrade judarna i Khaybar på den arabiska halvön på 600-talet. Polisen utreder händelsen som misstänkt hatbrott.

I en kommentar skrev SKMA: ”Denna typ av hatpropaganda är farlig. Den utgör en implicit uppmaning till våld mot judar. Att rättmätiga protester mot högerextremisters hets mot muslimer av allt att döma enkelt vänds i hets mot judar visar än en gång på det.

Malmö har betydande problem med antisemitism, inte minst i delar av befolkningen som har rötter i Mellanöstern. Malmö stad har under senare år börjat arbeta på ett mer seriöst sätt för att förebygga och motverka detta problem, bland annat i samverkan med stadens judiska församling. Som Niklas Orrenius rapporterade i DN den 29 augusti pågår också ett brobyggande mellan bl.a. judiska och muslimska grupper. SKMA genomför därtill utbildningssatsningar i samarbete med flera Malmöskolor. Dessa projekt måste fortsätta och förstärkas, men det är av största vikt att den politiska ledningen och andra ansvariga kraftfullt och tydligt markerar mot att judar återigen utsätts för hat och hot.

Den antimuslimska hetsen är lika förkastlig och måste fördömas med kraft. Och det är avskyvärt, om än inte oväntat, att se hur upploppet och antisemitismen nu exploateras av islamofober och högerextremister i Sverige och andra länder för att elda på hatet mot muslimer.”

I en kommentar beskrev Judiska centralrådet de antijudiska yttringarna som ”ytterst allvarliga” och uppmanade polisen och andra ansvariga myndigheter ”att lagföra de individer som genom detta gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp. Det är även helt nödvändigt att polisen har kunskap och möjlighet att ingripa mot individer som gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp även om det framförs på ett annat språk än svenska.” Centralrådet fördömde även ”brännandet av Koranen och andra heliga skrifter i syfte att kränka en religiös eller etnisk grupp”.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd i Malmö, beskrev skanderandet av antisemitiska slagord som ”avskyvärt och vidrigt”.

I en kommentar till SVT sade Fredrik Sieradzki, talesperson för Judiska församlingen i Malmö, att det inträffade ”visar att vi har mycket arbete kvar att göra i Malmö”. Han betonade att församlingen har ett bra samarbete med muslimska församlingar och organisationer, främst genom föreningen Amanah, men att arbetet mot antisemitism kommer att ta tid. ”Det är en väg framåt som har en rejäl uppförsbacke. Men i det här läget måste vi sluta oss samman ännu mer och hela Malmö måste jobba tillsammans”, sade han.

I ett brev som Malmö muslimska nätverk skickade till Judiska församlingen fördömdes de antisemitiska yttringarna och behovet av ett ”fördjupat förtroende i riktning mot ett långsiktigt arbete mot islamofobi och antisemitism, gemensamt” underströks.

SKMA