Fredagen 28 augusti genomförde anhängare till den högerextreme danske politikern Rasmus Paludan och dennes parti Stram kurs antimuslimska manifestationer i Malmö. Vid ett tillfälle eldades ett exemplar av koranen upp, vid ett annat sparkades en koran omkring på Stortorget. Enligt DN grep polisen sex personer misstänkta för hets mot folkgrupp. Paludan själv stoppades vid gränsen och delgavs ett tvåårigt inreseförbud till Sverige.

Manifestationerna ledde till protester, och delar av dessa övergick under kvällen i ett våldsamt upplopp. Under upploppet ska enligt Sydsvenskan och SVT antijudiska budskap ha skrikits på arabiska. Deltagare ska ha skanderat den sk. Khaybar-ramsan: ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvända”. Dessa hotfulla slagord, som är vanliga i arabisk och islamistisk antisemitisk agitation, refererar till berättelsen om hur Muhammeds styrkor besegrade judarna i Khaybar på den arabiska halvön på 600-talet. ”Nu ska polisen utreda händelserna som kan komma att rubriceras ’hets mot folkgrupp’”, skriver Sydsvenskan.

Denna typ av hatpropaganda är farlig. Den utgör en implicit uppmaning till våld mot judar. Att rättmätiga protester mot högerextremisters hets mot muslimer av allt att döma enkelt vänds i hets mot judar visar än en gång på det.

Malmö har betydande problem med antisemitism, inte minst i delar av befolkningen som har rötter i Mellanöstern. Malmö stad har under senare år börjat arbeta på ett mer seriöst sätt för att förebygga och motverka detta problem, bland annat i samverkan med stadens judiska församling. Som Niklas Orrenius rapporterade i DN den 29 augusti pågår också ett brobyggande mellan bl.a. judiska och muslimska grupper. SKMA genomför därtill utbildningssatsningar i samarbete med flera Malmöskolor. Dessa projekt måste fortsätta och förstärkas, men det är av största vikt att den politiska ledningen och andra ansvariga kraftfullt och tydligt markerar mot att judar återigen utsätts för hat och hot.

Den antimuslimska hetsen är lika förkastlig och måste fördömas med kraft. Och det är avskyvärt, om än inte oväntat, att se hur upploppet och antisemitismen nu exploateras av islamofober och högerextremister i Sverige och andra länder för att elda på hatet mot muslimer.

SKMA