SKMA Nyhetsbrev juni 2020

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att senarelägga Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som var planerat till oktober i år. Konferensen kommer istället att äga rum hösten 2021.

Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

”Regeringens ambition att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen, bekämpandet av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, liksom det internationella samarbetet på området, är fortsatt lika stark. Men för att vi ska kunna ha fullt fokus på dessa viktiga frågor ser vi att det bästa är att skjuta fram forumet ett år”, sade statsminister Stefan Löfven.

”I denna globala kris ser vi tyvärr exempel på ökad antisemitism och andra former av rasism samt ökad spridning av konspirationsteorier och desinformation. Detta stärker den svenska regeringens beslutsamhet att fortsatt lyfta dessa frågor både nationellt och internationellt”, meddelade utbildningsminister Anna Ekström.