SKMA Nyhetsbrev juni 2020

Jackie Jakubowski. Foto Karl Gabor

 

Vi i Svenska kommittén mot antisemitism sörjer vår mångårige medlem Jackie Jakubowski. Många har vittnat om Jackies stora betydelse som chefredaktör för Judisk Krönika, som kulturskribent, författare och debattör, och som förmedlare av Förintelsens innebörd och konsekvenser liksom av kunskap om judiskt liv och kultur i Europa före och efter andra världskriget.

Jackie spelade under decennier en central roll i arbetet med att upplysa om och motverka antisemitism och andra former av rasism, i synnerhet antiziganism. Genom åren krävde han upprättelse åt och erkännande av romernas historiska lidande, inte minst under Förintelsen, liksom de romska gruppernas fortsatt svåra situation i Europa.

Han belyste och tog strid mot antisemitismen i alla dess former och sammanhang. Med sin familj hade Jackie knappt 20-år gammal drivits ut ur Polen 1970 på grund av den kommunistiska regimens ”antisionistiska” kampanj, och i sitt nya hemland Sverige påtalade han tidigt och ständigt farorna med former av antisemitism som torgfördes som ”Israelkritik” och ”antisionism”.

I SKMA var Jackie i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet en av de ledande i kampen mot den antisemitiska närradiostationen Radio Islam. Det var en kamp som länge bedrevs i stark motvind och Jackie angrep med skärpa de akademiker, politiker och intellektuella som försvarade radiosändningarnas propaganda som uttryck endast för ”Israelkritik”. I Boris Beltzikoffs efterföljd kritiserade han återkommande Svenska kyrkan och akademiska teologer för bristen på insikt om och uppgörelse med kristna antijudiska tankemönster och ”hatets teologi”.

Jackie påtalade ofta farorna med en gryende radikal högernationalism och högerextremism, radikal islamism och antidemokratiska rörelser till vänster, och såg tidigt tendenserna till hur oheliga allianser mellan dessa politiska extremer specifikt formerades kring antisemitism och förnekande av Förintelsen. I en artikel i DN 1991 varnade han för att det var många sådana ”grumliga allianser som gror under ytan i den nya världsordning som håller på att ta skepnad”. Idag, nästan trettio år senare, kan vi tyvärr bara konstatera hur rätt han hade.

Vi minns Jackie med stor respekt och tacksamhet, men också och inte minst hans passion, integritet, intellektuella skärpa och stridbarhet i förening med den för Jackie så karakteristiska ironin och humorn och lite blyga värmen.

Inom ramen för Judisk Krönika skapas nu en fond för att hedra Jackie Jakubowskis viktiga gärning inom svenskt och judiskt kulturliv. Fondens syfte håller i denna stund på att utformas. Vill du vara med och bidra till Jackie Jakubowskis minnesfond kan bidrag sättas in på BG 220-0244 eller Swish 1236333827. Märk betalningen ”Jackies fond”.

Svante Weyler

Lars M Andersson

Henrik Bachner

Stéphane Bruchfeld

Agneta Berliner

Henrik Frenkel

Kristian Gerner

Niklas Gårdfeldt Leavy

Svante Hansson

Håkan Holmberg

Lena Jersenius

Mirjam Kellermann

Karin Kvist Geverts

Gerald Nagler

Monica Nagler

Mathan Shastin Ravid

Willy Silberstein

Jesper Svartvik