SKMA Nyhetsbrev juni 2020

Det är mycket glädjande att det nu finns en gedigen och väl genomarbetad utredning om ett svenskt museum om Förintelsen. Nu hoppas vi bara att nödvändiga beslut fattas inom kort och det konkreta arbetet med att förverkliga museet kommer igång. Inte minst tycker vi att det är bra att man betonar att Förintelsen också är en del av den svenska historien och att de överlevande och deras berättelser, föremål och dokument ska stå i centrum och ska tas till vara. I utredningen säger man också att det insamlingsarbetet bör inledas inom kort.

Vi tror också att det finns två andra aspekter som är viktiga i utredningen. Dels att man betonar museets självständighet och att det ska ha en stark forskningsanknytning. Det är också bra att man lyfter fram att en av museets uppgifter är att motverka historierevisionism och förnekande av Förintelsen.

Utredningen säger inget konkret om var museet ska vara placerat. Från Föreningen Förintelsens Överlevandes sida är vi övertygade om att en placering i Stockholm är avgörande. Det har stor symbolisk betydelse och ger ett starkt signalvärde av att denna del av vår svenska historia hör hemma i huvudstaden. Men det är också i Stockholm som flest besökare har möjlighet att besöka museet. Det gäller inte minst alla de skolklasser som finns i och runt om i Stockholm som behöver få en större förståelse för Förintelsen.

Tommy Ringart

Ordförande i Föreningen Förintelsens Överlevande och expert i utredningen.

Läs även:

Karin Kvist Geverts: Sveriges museum om Förintelsen

Malin Thor Tureby: Sveriges museum om Förintelsen bör utformas i dialog med överlevande och efterlevande