SKMA Nyhetsbrev juni 2020

Niondeklassare på Jonstorpsskolan i Höganäs skulle ha gjort en studieresa till Auschwitzmuseet under våren, men på grund av coronapandemin måste resan tyvärr ställas in.  Eleverna har under lång tid samlat in pengar till resan, men när den nu inte kunde bli av beslutade de att skänka en del av de insamlade medlen till SKMA. Varmt tack för bidraget!

Lena Jersenius deltog  i en ceremoni på Jonstorpsskolan den 1 juni och berättade om SKMA:s verksamhet.

SKMA