SVT visas nu en dokumentär från BBC om de konspirationsteorier om den amerikansk-judiske finansmannen och filantropen George Soros som sprids runt om i världen. Filmen är i långa stycken intressant och upplysande. Den visar hur konspirationsteorierna, som ofta är uttalat eller underförstått antisemitiska, blivit centrala propagandaverktyg för högerextrema och bredare högernationalistiska rörelser i Europa och USA och ekas av ledande politiker som president Trump, Ungerns premiärminister Orbán och Italiens tidigare inrikesminister Salvini. Filmen ger också exempel på hur de exploateras av auktoritära ledare i Mellanöstern, som Turkiets president Erdogan. I Sverige har dessa uppfattningar torgförts av såväl NMR som företrädare för SD.

Soros utmålas som en allsmäktig fiende som finansierar och styr flyktingströmmar från Centralamerika och Mellanöstern, kontrollerar EU och det demokratiska partiet i USA, fjärrstyr och manipulerar antirasistiska rörelser osv, osv. Syftet med konspirationen sägs, med vissa variationer, vara att genom migration, globalisering och ”vänsterpolitik” underminera kulturer och traditioner, splittra nationer, störta regeringar, iscensätta ett ”befolkningsutbyte” och försvaga ”den vita rasen”, och i förlängningen styra politiken för egna ondskefulla syften.

Filmen visar också hur konspirationsteorierna inspirerat till våld och terror, inte minst mot judiska mål. Högerextremisten Robert Bowers, som mördade elva judar i en synagoga i Pittsburgh 2018, var till exempel kraftigt påverkad av denna typ av propaganda.

Men filmen är på vissa plan problematisk. Den tar extremhögerns och antisemiternas problemformulering som utgångspunkt i det att den ställer frågan: kan konspirationsteorierna stämma? Även om frågan tydligt besvaras nekande, och de politiska och antisemitiska motiven bakom propagandan framhålls, är upplägget problematiskt eftersom det ger intryck av att frågan äger ett visst mått av rimlighet.

Skärmbild från SVT Play.

Obegripligt nog valde SVT initialt att skruva detta ännu ett varv. Filmen har givits titeln “George Soros – hjärnan bakom allt” och den ursprungliga presentationen löd: ”Multimiljardären George Soros väcker starka känslor i en alltmer polariserad värld. Är den 89-årige ungraren värd beundran för sina generösa donationer och sitt engagemang för öppenhet och demokrati? Eller är han i själva verket hjärnan bakom en global konspiration med syfte att öppna alla gränser och undergräva folkvalda ledare som Trump, Erdogan, Orban och Putin?”

Den som endast tog del av SVT:s titel och presentation kunde lätt få intryck av att ”frågan” huruvida Soros är ”hjärnan bakom en global konspiration” skulle vara legitim och att svaret långtifrån är givet. Att på detta lättsinniga vis leka med antisemitiska konspirationsteorier och högerextrem propaganda är oansvarigt och oacceptabelt. Efter stark kritik på bl.a. Twitter ändrade SVT presentationstexten och bad om ursäkt för den tidigare formuleringen. Det är bra, men även titeln bör ses över. SVT bör också fundera över hur det kunde bli så fel från början.

SKMA