Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

SKMA:s stora regeringsstödda utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism fortsätter. Den riktar sig främst till elever och lärare på högstadieskolor runtom i landet, och inkluderar en studieresa till Förintelsens platser i Polen samt för- och efterseminarier. I februari beslutade regeringen att ge ett bidrag på 4 miljoner kronor till en förstärkning av satsningen.

Elever från Malmö besöker Remusynagogan i Krakow. Foto Hanna Jansson

 

Det är främst skolor som redan deltagit i projektet som kan ansöka om att ta del av bidraget, för att dessa framöver på egen hand ska kunna arrangera studieresor till Förintelsens platser. De deltagande skolorna ansvarar denna gång själva för för- och efterarbetet, seminarierna ska ledas av de lärare på skolorna som redan utbildats inom projektet. Utgångspunkten är att grupperna ska vara blandade med elever och lärare från olika skolor. SKMA hjälper till med underlag och råd under för- och efterarbetet, och guidar på plats i Polen. Det extra regeringsbidraget innebär att ytterligare ca 450 elever och lärare utöver de ca 1 000 ursprungligt beräknade deltagarna kommer kunna utbildas.

Regeringen meddelade nyligen att även Forum för levande historia får en miljon för att förstärka förutsättningarna för s.k. hågkomstresor och 6 miljoner till förstärkta utbildningsinsatser om antisemitism, även inom samhällsorientering för nyanlända.