Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I oktober 2019 genomförde den amerikansk-judiska organisationen ADL en studie av antisemitiska attityder bland amerikaner. Undersökningen, som bygger på svar från 800 vuxna individer, inbegriper elva attitydpåståenden som uttrycker antisemitiska uppfattningar och föreställningar.

Enligt resultaten bär 11 procent på en konsekvent antisemitisk inställning. Denna andel svarade instämmande på minst sex antisemitiska påståenden. 61 procent svarade instämmande i minst ett av påståendena och 39 procent i minst två av dessa. När det gäller enskilda påståenden instämde t.ex. 24 procent i påståendet att judar är mer lojala med Israel än med USA, 15 procent instämde i utsagan att ”judar har för stor makt i affärsvärlden” och 14 procent i påståendet att ”judar har för stor kontroll och inflytande över Wall Street”.

Undersökningen har genomförts vid flera tillfällen sedan 1960-talet. Resultaten visar att stödet för antijudiska uppfattningar och föreställningar tydligt har försvagats sedan mätningarna inleddes för att plana ut på en relativt likartad nivå sedan slutet av 1990-talet.

Utöver de påståenden som ingår i det upprepade frågebatteriet har ADL i den nya studien även undersökt stödet för ett antal andra antisemitiska anklagelser och mytbildningar. Enligt resultaten instämde t.ex. 27 procent i påståendet att ”judar dödade Kristus”. ADL undersökte också stödet för den i högerradikala miljöer utbredda konspirationsteorin om att judar ligger bakom invandringen: 10 procent instämde i utsagan att ”judar söker försvaga vår nationella kultur genom att stödja ökad invandring till vårt land”.

Undersökningen visade emellertid också att en majoritet av amerikanerna har en positiv inställning till judar.