Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Organisationen International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA, samlar regeringar och experter med syftet att befrämja utbildning, forskning och hågkomst av Förintelsen och motverka antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. Idag består organisationen av 34 medlemsstater, däribland Sverige.

2016 antog IHRA en icke rättsligt bindande arbetsdefinition av antisemitism. Definitionen kompletteras med ett antal exempel som beskrivs som uttryck vilka ”med beaktande av den övergripande kontexten” kan utgöra antisemitism och som ska ”vägleda IHRA i dess arbete”.

Inför Förintelsens minnesdag och den internationella konferens som regeringen arrangerar i höst med syftet att föra minnet av Förintelsen vidare och motverka antisemitism meddelade statsminister Stefan Löfven i en artikel i den israeliska tidningen Yedioth Ahronoth 22/1 att Sverige, som sedan tidigare anslutit sig till IHRA:s arbetsdefinition, även ställer sig bakom exempelsamlingen.

Beslutet välkomnades från flera håll, men mötte också invändningar. Kritiker har bl.a. hävdat att några av de exempel som IHRA anser kan utgöra antisemitism i sammanhang som rör Israel öppnar för att politisk kritik som inte är antisemitisk ändå påstås vara det, och har uttryckt farhågor för att detta kan användas för att tysta och t.o.m. kriminalisera icke-antisemitisk kritik av Israels politik.