Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Vi har under den senaste tiden fått många indikationer på att den konferens om minnet av Förintelsen och kampen mot antisemitism som regeringen anordnar i Malmö i oktober 2020 verkligen är en seriös satsning. Inte bara för de höga ambitionerna när det gäller deltagarna, ett femtiotal stats- och regeringschefer är inbjudna och förhoppningarna i regeringskansliet är stora på deras deltagande. Utan också när det gäller själva innehållet i konferensen och ambitionen att nå konkreta resultat.

SKMA har blivit inbjudna till både informella möten med dem inom regeringskansliet som förbereder konferensen och mer formella samråd tillsammans med andra berörda organisationer. Detta är ett prestigeprojekt för regeringen Löfven, vi har svårt att tänka oss ett bättre eller viktigare.

Vi har i samtalen framhållit vikten av att konferensen tar upp dagens antisemitism i lika stor utsträckning som den vänder blicken bakåt, mot historien. Den första konferensen, som kom till på initiativ av Göran Persson, koncentrerade sig kring minnet av Förintelsen och nådde där just konkreta resultat. Det ger utrymme för att ta nya framåtriktade initiativ, vilket oundvikligen kan leda till laddade politiska diskussioner med flera av de deltagande staterna.

Vi uppmanar regeringen att inte vika undan från de diskussionerna. Den politiska utvecklingen i  Europa och i andra delar av världen idag kräver att man tar på sig uppgiften att förstöra den goda stämningen genom att tala klarspråk.

En central uppgift är att förena världens ledare kring vikten av minnet av Förintelsen och fördöma de revisionistiska tendenser vi ser i vissa östeuropeiska länder och den öppna förnekelse som till exempel propageras av den iranska regimen. Det blir inte enkelt. En annan politiskt möjligen känslig men nödvändig uppgift blir att tydligt markera mot antisemitiskt färgade regeringskampanjer eller konspirationsteorier i  statlig propaganda. Exemplen är flera från de senaste åren.

Att konferensen äger rum i Malmö är både bra och komplicerat. Bra därför att Malmö verkligen uttryckt en stark vilja att få dit den, och för att det därmed ger Malmö som stad ännu starkare anledning att bedriva arbetet med upplysning och utbildning om antisemitism. Det finns en tydlig politisk vilja till det i Malmö, den får nu nationellt stöd.

Det är därför en sån här ögonblicksbild från SKMA:s medarbetare Mathan  Shastin Ravid är så glädjande:

”Givande möte med SSU Skåne idag. I samband med min föreläsning fördes en lång och intressant diskussion. Mycket fokus på gränsdragningar mellan antisemitism och politisk kritik i debatten om Israel-Palestina, analogier till nazismen, ’antisionism’ osv. Stort engagemang, många bra tankar och frågor. Det finns en medvetenhet om att det finns en del att jobba på i de egna leden. En av deltagarna kom fram till mig på slutet och berättade att han själv sjungit ’krossa sionismen’ på demonstrationer utan att någonsin reflektera över det, tillsammans kom vi överens om att det inte bara är djupt problematiskt utan också ologiskt om man samtidigt påstår sig vara för en tvåstatslösning, och vill bli tagen på allvar i sin kritik av Israels politik. Tror att många som var med idag fick en djupare förståelse för problemet med antisemitism och på vilka sätt den kan förekomma i debatten om Israel.”

Mathan besökte de unga SSU-arna på deras inbjudan, tidigare har andra medarbetare från SKMA haft liknande föreläsningar och diskussioner med andra grupper av aktiva socialdemokrater i Malmö, då också på deras initiativ.

Detta, förenat med att det i flera av de kommande hågkomstresorna till Förintelsens platser i Polen ingår grupper från Malmöskolor, pekar på att utöver ansvaret för den stora internationella konferensen finns det idag politiker, tjänstemän och skolor i Malmö som tar frågan om den ökande antisemitismen på största allvar. Där har vi en fortsatt uppgift att fylla, och den tänker vi ta på oss.

Svante Weyler

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism