Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Under 2019 registrerades 1 805 antisemitiska incidenter i Storbritannien, rapporterar brittisk-judiska Community Security Trust (CST). Det är den högsta nivån för ett enskilt år som CST uppmätt och innebär en ökning med 7 procent jämfört med 2018.

London, december 2019. Antisemitiskt klotter som sprider myten om att judar låg bakom terrorattacken mot USA den 11 september 2001.

Ingen enskild händelse kan förklara den höga nivån, skriver CST. Att antalet rapporterade incidenter var högst i februari och december relaterar CST till att kontroversen kring antisemitism inom Labour uppmärksammades i ökad utsträckning under dessa månader.

Under året rapporterades 158 våldsamma angrepp, en ökning med 25 procent jämfört med 2018. Hat på nätet utgör 39 procent av de registrerade incidenterna och är en viktig faktor bakom den generella ökningen under året. CST understryker att de rapporterade fallen inte återspeglar omfattningen av problemet med antisemitism i sociala medier.

I fall där en specifik politisk eller religiös retorik eller ideologi kunde identifieras var konspirationsteorier det vanligaste antisemitiska motivet. Analysen visar hur antisemitiska troper trängt i debatter över hela det politiska spektrumet, och hur föreställningar som är vanliga inom den extrema högern även förekommer på vänsterkanten, skriver CST.