Läs Nyhetsbrevet som pdf. (Obs: Flera arrangemang i kalendariet, som studieresor inom ramen för hågkomstprojektet, elevresor och ungdomsutbildningar, är eller riskerar att bli framflyttade pga coronapandemin.)