Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I flera politiska partier finns idag en ökad medvetenhet om att antisemitismen utgör ett allvarligt problem i det svenska samhället liksom i vår omvärld. SKMA har sedan lång tid erbjudit och arrangerat utbildningar i ämnet för politiska partier och ungdomsförbund som vilar på demokratisk grund. Under senare tid har bl.a. flera socialdemokratiska organisationer anlitat SKMA för föreläsningar och utbildningsseminarier med syftet att öka kunskapen om den samtida antisemitismen.

I samband med Socialdemokratiska ungdomsförbundets nyårskurser på Bommersvik i början av januari, som samlar SSU:are från hela landet, föreläste idéhistorikern Henrik Bachner om dagens antisemitiska framträdandeformer och politiska sammanhang, inklusive problem som rör gränsdragningar mellan politisk kritik och fördomar i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Den 27 februari föreläste Mathan Shastin Ravid, kanslichef på SKMA, på samma tema för SSU Skåne.

SSU:s ordförande Philip Botström och Henrik Bachner på Bommersvik. Foto SSU

 

Den 7 februari föreläste Henrik Bachner om samtida antisemitism för socialdemokraterna i Malmö och den 14 februari höll Mathan Shastin Ravid ett föredrag i samma ämne för S-föreningen ”S2000” i Stockholm.