Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Vid riksdagens minnesstund för Förintelsens offer, arrangerat av riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen den 23/1, stod för första gången även en sverigedemokrat, Björn Söder, med som inbjudare. Med hänvisning till SD:s nationalism, xenofobi och historiska kopplingar till nazism liksom Söders ifrågasättande av judars svenskhet, flirtande med antisemitiskt laddade konspirationsteorier och nedsättande uttalanden om andra kategorier väckte detta stark kritik på många håll.

Protester kom bland annat från överlevande från Förintelsen som Hédi Fried och Emerich Roth. ”Det är normförskjutningens mörka stig vi vandrar,” varnade Fried i DN 20/1.

Nätverkets ordförande, Mikael Oscarsson, KD, hävdade i SvD 25/1 att ett riksdagsnätverk inte kan neka ett riksdagsparti att ingå i nätverket. Med hänvisning till detta föreslog bl.a. Magnus Manhammar, S, att ”riksdagen” borde tas bort ur namnet så att minnesstunden framöver kan arrangeras utan SD:s medverkan.