Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I en attitydstudie som genomfördes i slutet av förra och början av detta år undersökte det i Rom baserade forskningsinstitutet Eurispes den italienska befolkningens inställning till bland annat vissa antisemitiska och historierevisionistiska påståenden. Studien bygger på svar från 1 120 vuxna.

Enligt resultaten instämde 15 procent helt eller delvis i påståendet att Förintelsen aldrig ägt rum. Det är en markant ökning sedan 2004 då närmare 3 procent svarade instämmande på samma påstående. Även andelen som anser att Förintelsens omfattning överdrivits har ökat från 11 procent 2004 till 16 procent idag.

Stödet för påståenden som återger antisemitiska konspirationsteorier om judars makt och inflytande har sjunkit något sedan 2004 men ligger fortfarande på en hög nivå. Enligt studien instämmer 24 procent helt eller delvis i påståendet att judar kontrollerar ekonomi och finansmarknader, 22 procent anser att judar styr medierna och 26 procent att de kontrollerar USA:s politik.

Milano, december 2019. Manifestation mot judehat efter att Liliana Segre, 89-årig överlevande och livstidssenator, utsattes för en våg av hot och hat från högerradikalt håll efter att ha tagit initiativ till en parlamentarisk kommission mot antisemitism och rasism.

 

Stödet för traditionella antisemitiska påståenden är enligt resultaten starkast i höger- eller mitten-högeropinioner, men påståendet att judar styr USA:s politik vinner även ett betydande stöd i grupper som sympatiserar med den politiskt mer svårdefinierade populistiska Femstjärnerörelsen. Historierevisionistiska påståenden har emellertid starkare stöd i vänster- eller mitten-vänsteropinioner.

Enligt en majoritet av respondenterna bör aktuella antisemitiska incidenter i Italien ses som isolerade händelser och inte som en indikation på att antisemitismen utgör ett allvarligt problem i landet. Samtidigt anser en lika stor andel att dessa incidenter kan knytas till  utbredningen av ett rasistiskt språkbruk.