Artikeln är ursprungligen publicerad och kan läsas digitalt i GP 28/1. Den återpubliceras med tillstånd av GP Kultur i den tryckta versionen av SKMA Nyhetsbrev mars 2020, som kan läsas som pdf här.