Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Den 30-31 januari genomfördes det andra av tre planerade fördjupningsseminarier för lärare som deltagit i SKMA:s regeringsstödda hågkomstprojekt med studieresor till Förintelsens platser i Polen. Ca 60 lärare från högstadieskolor i Göteborg, Jönköping, Lidingö, Luleå, Norrköping, Södertälje och olika orter i Värmland möttes i Stockholm för att få fördjupade kunskaper om Förintelsen, antisemitism och rasism samt tips om pedagogiska material och metoder för undervisning.

Stéphane Bruchfeld föreläser på SKMA:s fördjupningsseminarium. Foto SKMA

 

Första förmiddagen ägnades åt antisemitismen. Idéhistorikern Henrik Bachner föreläste om dess historiska rötter, utveckling över tid och samtida former. Nästa pass leddes av SKMA:s pedagog Niclas Blom, som presenterade det digitala utbildningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu”, framtaget av SKMA och Forum för levande historia, och delade med sig av sina tankar kring hur man kan arbeta med temat antisemitism i klassrummet.

Seminariets första dag avslutades med ett pass av Joanna Rubin Dranger, professor i illustration vid Konstfack och en av personerna bakom den digitala kunskapsbanken ”Bilders makt”. Rubin Dranger föreläste om visuell makt och stereotypa bilder av judar och andra grupper historiskt och i dag.

Under lärarseminariets andra dag låg fokus på Förintelsen. Idéhistorikern Stéphane Bruchfeld höll två pass som kretsade mycket kring bilder från Förintelsen och hur sådana kan användas i undervisning.

Efter lunch presenterade Niclas Blom ”Eternal Echoes”, ett digitalt utbildningsmaterial om Förintelsen som SKMA tagit fram tillsammans med partnerorganisationer i Litauen, Polen, Rumänien, Ungern och Österrike. I ”Eternal Echoes” finns filmade intervjuer med överlevande, information om judiskt liv i Europa före andra världskriget, artiklar som ger den historiska kontexten samt autentiska bilder och dokument.

SKMA:s Lena Jersenius inleder. Foto SKMA

 

De två seminariedagarna avrundades med ett samtal mellan SKMA:s ordförande Svante Weyler och författaren Maciej Zaremba, med utgångspunkt i Zarembas bok Huset med de två tornen som beskriver hur hans liv som ung judisk man i Polen förändrades i samband med den antisemitiska kampanjen i landet 1968.

De deltagande lärarna tilldelades ett intyg. Inom ramen för projektet kommer ett antal av dem efter ansökan erbjudas fördjupande fortbildningsresor i Polen under hösten 2020.