Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

Enligt det franska inrikesdepartementet anmäldes 687 antisemitiska incidenter 2019. Det är en ökning med 27 procent jämfört med 2018, men nivån är lägre än t.ex. 2014 och 2015. Av de hatbrott som registrerades i Frankrike 2019 utgjorde 151 angrepp som inkluderade våld, vandalisering och stöld och 536 representerade olika former av hot och hets.

2019 uppmärksammades bl.a. antisemitiska yttringar i samband med de ”gula västarnas” protester i Paris och vandaliseringen av en judisk begravningsplats i närheten av Strasbourg.

Under 2019 registrerades 1 142 rasistiska och främlingsfientliga incidenter, en markant ökning jämfört med 2018 då 496 sådana hatbrott rapporterades, samt 1 052 antikristna och 154 antimuslimska incidenter.

Paris, februari 2019. Brevlådor med bilder på Simone Veil (1927-2017), framträdande fransk-judisk politiker och överlevande från Förintelsen, övermålade med hakkors. Skärmavbild från Youtube.

 

Enligt en undersökning som American Jewish Committee och Fondapol genomförde 2019, och som bygger på svar från ett urval om 505 vuxna franska judar, uppgav 70 procent att de utsatts för minst en antisemitisk handling under sitt liv, i åldersgruppen 18-24 år var motsvarande andel 84 procent. Utsattheten var högst i grupper som på grund av klädsel är lätta att identifiera som judar.

Enligt studien ägde angreppen ofta rum på gatan eller i skolan, men en betydande andel uppgav också att de utsatts för verbala antisemitiska angrepp på sina arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller på andra platser.

Undersökningen pekar på att många judar åtminstone vid något tillfälle vidtagit åtgärder för att minska risken för att utsättas för antisemitism. Enligt resultaten hade 43 procent undvikit vissa gator eller områden, 37 procent hade undvikit symboler som gör dem identifierbara som judar och 25 procent hade undvikit att nämna något om sin judiska identitet på arbetsplatser. Bland dem som uppgivit att de utsatts för antisemitism är det än större andelar som agerat på detta sätt.