Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2020

I samband med att Förintelsens minnesdag högtidlighölls i Stockholms stora synagoga tilldelade Föreningen Förintelsens överlevande, FFÖ, Lena Jersenius 2019 års 27 januari-pris. Lena Jersenius är styrelsemedlem i SKMA, var fram till 2019 kanslichef på organisationen och arbetar idag bl.a. med SKMA:s hågkomstprojekt.

FFÖ:s pris till Lena Jersenius. Foto Karl Gabor

 

FFÖ:s prismotivering löd: ”Lena har med ödmjukhet, kunnighet och ett brinnande engagemang envetet arbetat med att bekämpa antisemitism, rasism och förnekande av Förintelsen. Hennes arbete har lett till många avgörande insatser och projekt. Inte minst vad gäller att alltsedan 1996 organisera resor till Förintelsens platser för elever, lärare och andra. Lena var också drivande med att ta fram en svensk utbildningsplattform på webben, där utgångspunkten var berättelser från några av FFÖ:s medlemmar. Denna plattform har nyligen presenterats som en internationell plattform med EU-stöd, med namnet ”Eternal Echos”. Nu med utgångspunkt i berättelser från Överlevande från sex olika länder.

Lena ska nu sluta som kanslichef på SKMA, men vi är övertygande om att vi kommer att se ett fortsatt engagemang från Lena och vi vill från FFÖ på detta sätt uppmärksamma Lenas både, kunniga, långvariga och glödande engagemang för att vi inte ska glömma.”

Här kan du läsa Lena Jersenius tal i samband med mottagandet av FFÖ:s pris.