I förra veckans ”God morgon, världen!” i Sveriges radio sändes ett inslag om antisemitism där Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, hänvisade till preliminära resultat i en studie som antyder att man under elevresor till Förintelsen platser främst talar om själva platserna man besöker och inte så mycket om Förintelsen eller antisemitism. ”Den typen av kunskaper gör ju att man kanske blir lite av en expert på platsen, men det är inte säkert att man förstår hur platsen blev till. Om undervisningen ser ut på det sättet så riskerar ju Auschwitz att bli en obegriplig planet som svävar omkring ute i universum av ondska”, sa Mattsson bland annat.

Men han framhöll också att studieresor i grund och botten är en väldigt bra verksamhet, dock krävs gedigen fortbildning för de många lärare som engagerar sig i ämnet. SKMA kan inte annat än instämma. I snart 30 års tid har vi skräddarsytt utbildningar om Förintelsen, antisemitism och rasism för att öka medvetenheten, kunskapen och förmågan att agera hos såväl ungdomar som lärare och andra vuxna. Sedan mitten av 1990-talet har SKMA genomfört elev- och studieresor till Förintelsens platser och ansvarar för det regeringsstödda hågkomstprojektet. Innan resorna genomförs förseminarier med fokus på antisemitismens historia, nazismen som ideologi samt Förintelsens förlopp och faser, just för att belysa de idéer och processer som ledde till folkmordet på Europas judar och de förbrytelser som riktades mot andra grupper. På plats i Polen besöker våra grupper inte endast före detta koncentrations- och förintelseläger, utan även mer okända platser som breddar den ofta snäva bilden av hur och var folkmordet genomfördes. Platser som också åskådliggör hur hela judiska samhällen utraderades, och som ställer viktiga frågor om förövare och åskådare. En sådan plats är Rabka, en liten stad i södra Polen där den nazistiska säkerhetstjänsten, SD, upprättade en skola för utbildning av lägerpersonal. En annan är Jordanow, en av de tusentals byar i Östeuropa där den judiska befolkningen helt utplånades. Efter hemkomsten från Polen hjälper SKMA skolorna med efterarbetet, för att säkerställa att de nyvunna kunskaperna och insikterna befästs och förstärks. I regel ingår även av SKMA ledda efterseminarier för eleverna, där fokus till stor del ligger på nutida antisemitism och rasism.

Lärare som genomgår våra utbildningar erbjuds pedagogiska verktyg för undervisningen. I de två regeringsstödda projekt som SKMA drivit sedan 2014 har lärarna fått både specialguidning under resan i Polen och extra efterseminarier där fokus ligger på undervisning om Förintelsen och antisemitism, inklusive dess nutida former.

Läs gärna mer om SKMA:s olika fortbildningar och studieresor om Förintelsen, nazism och antisemitism:

Info om SKMA:s elevresor

Info om SKMA:s lärarfortbildningar om Förintelsen

Reportage från det nuvarande regeringsstödda hågkomstprojektet: ”’Vi har fått en massa handfast kunskap’. Lärare om SKMA:s utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism”

Reportage från det förra regeringsstödda projektet: ”’Nu säger jag ifrån’. Röster om SKMA:s utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism

Reportage från en lärarresa: ”En resa som berör och upprör”