Regeringen har beslutat att ge ett bidrag till förstärkning av SKMA:s utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism. Här kan man läsa mer om vilka skolor som kan ansöka om att ta del av bidraget.

Nyligen beslutade regeringen att ge ett bidrag till en förstärkning av SKMA:s stora utbildningssatsning om Förintelsen, antisemitism och rasism. Det är i första hand skolor som redan deltagit i projektet som kan ansöka om att ta del av detta extra bidrag, med syftet att dessa i framtiden på egen hand ska kunna arrangera studieresor till Förintelsens platser. De skolor vars ansökningar beviljas ansvarar denna gång själva för för- och efterarbetet, seminarierna ska ledas av de lärare på skolorna som redan utbildats inom projektet. Utgångspunkten är att grupperna som deltar ska vara blandade med elever och lärare från olika skolor på en ort eller i ett område. SKMA hjälper till med underlag, tips och råd under för- och efterarbetet, och kommer även fortsatt att guida på plats nere i Polen.

Med hjälp av bidraget för den nyligen aviserade förstärkningen av utbildningssatsningen räknar vi med att kunna arrangera nio extra utbildningar/resor med sammanlagt ca 450 elever och lärare, utöver de sammanlagt ca 1 000 deltagarna som ursprungligen beräknades utbildas.

 

Upplägget för SKMA:s regeringsstödda utbildningssatsning 2018-2020
De senaste åren har SKMA fått förtroendet att leda ett antal större regeringsstödda utbildningssatsningar. Exempelvis 2014-2016 då SKMA fick ett bidrag för att utbilda drygt 400 elever och 80 lärare från ett 80-tal olika högstadieskolor runtom i landet om Förintelsen, antisemitism och rasism. Ett reportage om satsningen, inklusive intervjuer med deltagande elever, går att läsa här.

2018 fick SKMA ett nytt regeringsbidrag för en ny utbildningssatsning med liknande upplägg: varje utbildning inom satsningen innehåller två förberedande seminariedagar då fokus ligger på antisemitism och rasism historiskt, nazistisk ideologi samt Förintelsens faser och förlopp; en sex dagar lång studieresa till Förintelsens platser i Polen, då vi bl.a. besöker det före detta koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau; samt ett uppföljande tvådagarsseminarium efter hemkomsten då mycket tid ägnas åt nutida antisemitism och rasism. Alla moment i utbildningarna leds av SKMA:s specialutbildade pedagoger och guider.

Satsningen 2018-2020 vänder sig i första hand till elever och lärare från högstadieskolor som inte tidigare har genomfört studieresor till Förintelsens platser, och alla grupper som utbildas inom projektet är blandade med deltagare från olika skolor från en ort eller ett område. Utbildningssatsningen är alltså i första hand inte öppen för skolor som redan arrangerat studieresor till Förintelsen platser och/eller vill åka med hela klasser.

De elever som är extra intresserade och engagerade kan ansöka om att delta på en fördjupande fortbildning om bl.a. antisemitism, afrofobi, antiziganism och islamofobi 6-12 månader efter genomförd grundutbildning. De lärare som deltar i satsningen får specialguidning nere i Polen och fördjupande efterseminarier i slutet av utbildningen. Dessutom arrangeras ett antal längre specialanpassade studieresor till nya platser i Polen för de lärare som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om Förintelsen ytterligare. Under projekttiden 2018-2020 har det beräknats att sammanlagt ca 750 elever och 250 lärare ska utbildas. Ett reportage om satsningen, inklusive intervjuer med deltagande lärare, går att läsa här.

Vill du veta mer om SKMA:s regeringsstödda utbildningssatsning? Kontakta oss då på mail info@skma.se eller telefon 08-6676090!