Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2019

Jag skriver om antisemitismen för att den finns i mitt liv på olika sätt. Den finns i mitt arv då båda mina morföräldrar är överlevande, och tyvärr även i min nutid. Det säger poeten och Elsapristagaren Hanna Rajs Lara.

Den 9 november delade SKMA för åttonde gången ut Elsapriset, en utmärkelse till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra fördomar. Priset består av ett diplom och 20 000 kr.

2019 års mottagare är poeten Hanna Rajs Lara. Prismotiveringen lyder: 2019 års Elsapris tilldelas poeten Hanna Rajs Lara för att hon genom sin diktning på ett unikt sätt förmedlar en ung människas upplevelser av antisemitismens närvaro i vårt samhälle och den smärta och rädsla den framkallar. Med ett drabbande språk och ett rakt och äkta tilltal med stor förmåga att nå andra unga människor berättar hon om utsatthet och om erfarenheten av att tillhöra tredje generationens överlevande.

Hanna Rajs Lara.  Foto Suri Rajs Lara

 

Hanna Rajs Lara, född 1991, debuterade våren 2018 med diktsamlingen Armarna, som nominerades till Borås Tidnings debutantpris. Hanna Rajs Lara ger även kurser om att skriva poesi ”med fokus på judiska teman, om exil och att leva i diasporan, om antisemitism, om arv, om att skriva i skuggan av historien, eller helt enkelt om judisk vardag”. Hon var 2008 medgrundare till nättidskriften fikssion, och har tidigare utgivit dikter i så kallat chapbook-format, Om jag dör ung, AFV Press, Norge 2015. Dikten Chai, som ingår i Armarna, publicerades i SKMA:s nyhetsbrev mars 2019.

SKMA ställde några frågor till Hanna Rajs Lara.

Grattis till Elsapriset 2019. Hur reagerade du på nyheten att du tilldelats priset?

Tack! Jag blev såklart glad och överraskad! Jag tror att det första jag gjorde var att ringa mina morföräldrar, sen min fru.

Hur skulle du vilja beskriva din poesi, dess form och centrala teman? Hur går det till när du skriver?

Min poesi har inte alltid samma form, den kan se ut på rätt olika sätt, men jag gillar att leka med olika nivåer av allvar/humor, olika stilnivåer, mycket rytmiskt ofta och en del rim. Får ofta höra att den känns musikalisk. Mina teman varierar också men jag skriver ju mycket utifrån mig själv och därför om det som är aktuellt för mig i mitt liv. Jag har skrivit mycket om kärlek och familj, men också om de svårigheter jag möter som judinna i Sverige. Jag skriver snabbt när jag väl skriver, men då har texten ofta funnits i huvudet ett tag och liksom växt till sig.

Ett viktigt tema är antisemitism. Vilken är bakgrunden till att du valt att skriva om detta ämne?

Jag skriver om det för att det finns i mitt liv på olika sätt. Det finns i mitt arv då båda mina morföräldrar är överlevande, och tyvärr även i min nutid. Jag ser att antisemitismen växer i Sverige precis som i övriga Europa. Jag har mött uttalade antisemiter som gärna talat om det för mig några gånger, men än mer ser jag det online, och såklart i nyheterna.

Du berör också erfarenheten av att tillhöra tredje generationens överlevande. Vad innebär den för dig och vad vill du förmedla?

Jag skriver ju som sagt utifrån mig själv och mina upplevelser, kanske har jag dålig fantasi, och att tillhöra tredje generationens överlevande är ju en del av vem jag är, på gott och ont. Jag ser inte hur jag skulle kunna skriva på det sättet jag gör och inte skriva om det. Och förmedla, jag vet inte, jag berättar nog mest min historia.

Vilka reaktioner möter du på dikter som tar upp dessa frågor?

Det vanligaste är att folk blir berörda, många judar säger att dom känner sig sedda och många ickejudar blir kanske mer förvånade. Reaktionerna jag fått på mina dikter bevisar verkligen varför jag behöver skriva om det här.

Nästa år utkommer du med en ny diktsamling. Berätta om den.

Nästa år kommer en diktsamling på Bonniers, en samling dikter med olika teman, där antisemitism och arv förekommer en hel del. Redan nu i december utkommer min diktsamling Baby på Anti förlag dock! Den handlar inte om antisemitism men den är en väldigt judisk kärleksdikt kan man säga.

Elsapriset består av ett diplom och en prissumma om 20 000 kr. Vet du vad du ska göra för pengarna?

Dom kommer helt klart underlätta nu när jag behöver mer och mer tid för att skriva!