Nu kan skolor i hela Sverige använda ett kostnadsfritt webbmaterial om antisemitism i undervisningen. Bakom satsningen står SKMA och Forum för levande historia.

– Även om dagens antisemitism visar sig i delvis nya former finns det stora lärdomar att dra från det historiska judehatet. Det nya webbmaterialet tar därför sin utgångspunkt i aktuella frågor, följt av de historiska rötterna och framväxten av antisemitism innan andra världskriget, säger Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.

– Vi ser en rad tecken på att antisemitism ökar i Sverige. Många judar känner otrygghet och vill inte visa traditionella identitetsmarkörer. Attacker mot synagogor, nazistiska demonstrationer och konspirationsteorier på nätet är några exempel på dagens utmaningar, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Det digitala materialet ”Antisemitism – då och nu” riktar sig i första hand till elever på högstadiet och gymnasiet, men är även tillgängligt för allmänheten. Syftet är att ge grundläggande, forskningsbaserade kunskaper om antisemitism i ett historiskt och samtida perspektiv. Förhoppningen är också att öka förståelsen för varför antisemitism utgör ett problem, samt öka förmågan att identifiera och bemöta antijudiska uppfattningar.

– Det är ett väldigt tillgängligt och överskådligt material, som underlättar för lärare och elever att jobba med de här frågorna. Det erbjuds goda möjligheter till fördjupningar, men också till att avsätta bara en lektionstimme om så önskas, säger Stefan Andersson, projektledare vid Forum för levande historia.

Direktlänk till materialet: www.antisemitismdaochnu.se