Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2019

I samarbete med Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens överlevande och Forum för levande historia arrangerade SKMA i Stockholms stora synagoga den 9 november 2019 en högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

Minnesstunden inleddes av Svante Weyler, ordförande för SKMA. Därefter läste Adriana Savin upp två vittnesmål från pogromen. Kvällens huvudanförande hölls av författaren Theodor Kallifatides som talade om nazismens avhumanisering och om hur blicken ”som förmena oss rätten att vara där vi är och att vara det vi är” utgör ett växande hot även i vår tid.

Hanna Rajs Lara och Theodor Kallifatides. Foto Eva Rosenfeld

 

Under kvällen delade SKMA ut 2019 års Elsapris till poeten Hanna Rajs Lara. Priset tilldelades Rajs Lara ”för att hon genom sin diktning på ett unikt sätt förmedlar en ung människas upplevelser av antisemitismens närvaro i vårt samhälle och den smärta och rädsla den framkallar. Med ett drabbande språk och ett rakt och äkta tilltal med stor förmåga att nå andra unga människor berättar hon om utsatthet och om erfarenheten av att tillhöra tredje generationens överlevande.”

Musik framfördes av Nils Soloveynik Harning och Simon Nyberg. Kvällen avslutades med Kaddishbönen som lästes av Maynard Gerber.