Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond har möjlighet att stödja skolor som vill anordna studieresor till minnesplatser. Arrangerande lärare ska ha genomgått SKMA:s utbildning om Förintelsen, antisemitism och rasism. Stöd ges under två år med 45 000 kr per år.

Brev med bakgrund till ansökan, målgrupp, tidsplan, budget, genomförande och syfte med studieresan samt intyg att läraren genomgått SKMA:s utbildning ska skicka till Clas Groschinskys Minnesfond, Box 55697, 102 15 Stockholm. Märk kuvertet med ”Specialansökan”.

Ansökningsformulär kommer att finnas på www.groschinsky.org från 1 december 2019.