Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset 2019 ska tilldelas poeten Hanna Rajs Lara. Motiveringen lyder:

2019 års ELSA-pris tilldelas poeten Hanna Rajs Lara för att hon genom sin diktning på ett unikt sätt förmedlar en ung människas upplevelser av antisemitismens närvaro i vårt samhälle och den smärta och rädsla den framkallar. Med ett drabbande språk och ett rakt och äkta tilltal med stor förmåga att nå andra unga människor berättar hon om utsatthet och om erfarenheten av att tillhöra tredje generationens överlevande.

Hanna Rajs Lara (Foto: Suri Rajs Lara)

Pristagaren
Hanna Rajs Lara, född 1991, är poet. Hon debuterade våren 2018 med diktsamlingen Armarna, som nominerades till Borås Tidnings debutantpris och uppmärksammades för sin nyskapande gestaltning av teman som kärlek, familj, arv och antisemitism. Hanna Rajs Lara, själv barnbarn till överlevande, ger även kurser om att skriva poesi ”med fokus på judiska teman, om exil och att leva i diasporan, om antisemitism, om arv, om att skriva i skuggan av historien, eller helt enkelt om judisk vardag”. Hon var 2008 medgrundare till nättidskriften fikssion, och har tidigare utgivit dikter i så kallat chapbook-format, Om jag dör ung, AFV Press, Norge 2015. Läs dikten ”Chai” som publicerades i SKMA:s nyhetsbrev mars 2019 här. Läs och lyssna på intervjuer med Hanna Rajs Lara i Borås Tidning här och på Bokmässan 2018 här.

ELSA-priset
ELSA-priset på 20 000 kr kommer att delas ut i Stockholms Stora Synagoga den 9 november i samband med minnesceremonin för Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”). ELSA-priset är en årlig utmärkelse som delas ut av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) till företrädesvis unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Läs mer om ELSA-priset här.

Kontakt
Kontakta oss gärna om ni vill intervjua pristagaren i samband med utdelningen. Mathan Shastin Ravid, kanslichef SKMA, info@skma.se, 08-667 6090, 070-4155615.

Se pressmeddelande här.