I januari 2020 arrangerar SKMA tillsammans med Forum för levande historia tre heldagsfortbildningar om antisemitism i Gävle, Borlänge och Kalmar. Syftet är att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen, och ge verktyg att förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar.

Under fortbildningarna kommer mycket tid att ägnas åt diskussioner om hur man som lärare och pedagog kan upptäcka och bemöta antisemitism bland unga. På fortbildningarna kommer även det digitala undervisningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu” att presenteras.

Fortbildningarna riktar sig i första hand till lärare och annan skolpersonal, fritidspedagoger med flera, men är även öppna för andra intresserade.

Är du intresserad av att delta? Klicka då på länkarna nedan för inbjudan, program och information om hur man anmäler sig:

Gävle 16 januari
Borlänge 17 januari
Kalmar 22 januari

 

Vid frågor kontakta Mathan Shastin Ravid på info@skma.se eller 08-6676090.