Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2019

I skrivande stund pågår rättegången mot sexton medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen som står åtalade för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp i samband med Bokmässan 2017. Utgången kommer att ha avgörande betydelse för det svenska rättsväsendets tolkning av framför allt lagen om hets mot folkgrupp.

I debatten då hävdade många, inklusive jag själv, att polisen varit alltför ovillig att med stöd av lagen ingripa mot NMR:s uniformerade uppträdande. Jag ansåg och anser fortfarande att en grupp som öppet ansluter sig till nazismens idéer redan därigenom gör sig skyldig till hets mot folkgrupp, och det är med tillfredsställelse vi kan konstatera att den uppfattningen nu delas av åklagaren i Göteborg. I åtalet hävdar han nämligen att demonstranternas ”agerande innebär ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-talen och därmed med idéer om rasöverlägsenhet och rashat samt en allmän nedvärdering av andra folkgrupper än främst den nordiska”.

Jag hoppas att domstolen kommer att följa åklagarens resonemang. Men det är inte alls säkert och om åtalet om hets mot folkgrupp skulle ogillas så kan det komma att uppfattas som en seger för NMR och deras anhängare. Och polisen skulle kunna känna stöd för en fortsatt försiktig hållning vid kommande demonstrationer.

Den rättsliga vägen är därför en, men långt ifrån den enda eller avgörande vägen att gå för att bedriva kampen mot judehat och rasism.

Därför är projektet Eternal Echoes, som letts av SKMA och som just nu avslutas, så viktigt. Bara namnet uttrycker ett slags trosvisshet som är en viktig förutsättning i kampen mot antisemitism. Må ekon ljuda för evigt från de judar och det rika judiska liv som föll offer för Förintelsen. Må den historiska erfarenheten ha verkan, långt efter det att människorna som tvingades göra den har lämnat oss.

Men detta projekt präglas annars, som dess initiativtagare Lena Jersenius tydligt visar på annat ställe i detta nyhetsbrev, av allt annat än naiv trosvisshet. Den historiska erfarenheten måste ges sitt sammanhang och den måste förmedlas med den bästa pedagogiken och de mest moderna tekniska hjälpmedlen. Den medvetenheten präglar detta projekt liksom de hågkomstresor som SKMA ordnar dels i egen regi, dels på regeringens uppdrag. Historien liknar därvidlag lagarna, den och de måste tolkas, om och om igen för att förbli relevanta i samtiden.

Några sista men inte desto mindre viktiga ord om just Lena. Hon har inte bara varit den helt avgörande kraften bakom det storslagna projektet Eternal Echoes, hon har varit den drivande kraften bakom nästan all verksamhet av detta slag som SKMA genomfört under de senaste decennierna. Det har hon kombinerat med att leda SKMA:s arbete i stort. Just den sysslan – och ansvaret – slipper hon från och med denna höst, då Mathan Shastin Ravid tar över som chef på kansliet.

Vi kommer i senare nyhetsbrev återkomma till Lena och hennes gärning, låt oss här och nu bara konstatera att hennes gärning har stor internationell betydelse. I Eternal Echoes medverkar organisationer från fem länder utöver Sverige: Polen, Rumänien, Ungern, Österrike och Litauen. Det innebär att SKMA:s arbete nått ännu en nivå, den internationella. Det är just vad vår tid behöver i kampen mot antisemitismen.

Svante Weyler

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism