Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2019

I augusti lanserades Eternal Echoes, ett nytt digitalt undervisningsmaterial om Förintelsen med fokus på överlevandes vittnesmål. Materialet har utvecklats av SKMA tillsammans med partnerorganisationer i andra europeiska länder och med stöd av EU-programmet Erasmus+.

I samband med lanseringen av Eternal Echoes arrangerade SKMA tillsammans med Polinmuseet och de andra samarbetsorganisationerna i projektet en avslutande konferens i Warszawa den 24-25 augusti för inbjudna lärare och pedagoger från Europa. Konferensen hölls i Polin – Museet för de polska judarnas historia.

Konferensens moderator Willy Silberstein vid presentationen av Eternal Echoes.
Foto M. Jaźwiecki, POLIN Museum of the History of Polish Jews  

Konferensen inleddes av Polinmuseets tillförordnade direktör Zygmunt Stepinski, som talade personligt om sin relation till Halina Elczewska, en överlevande vars vittnesmål är en del av materialet. Därefter gav Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet, en föreläsning utifrån sina erfarenheter av att undervisa om Förintelsen för att motverka extremism.  

Lena Jersenius, utbildningsansvarig på SKMA och koordinator för projektet, presenterade utbildningsmaterialet Eternal Echoes och visade hur det kan användas. Deltagarna delade därefter upp sig i nationella grupper och genomförde en workshop för att bekanta sig med materialet. Eternal Echoes mötte stort intresse och uppskattning bland närvarande lärare och flera fruktbara tankar och idéer utbyttes om hur det kan användas i klassrummet.

SKMA:s Lena Jersenius och Willy Silberstein.
Foto Jonatan Macznik

Dag två inleddes med en rad workshops om olika aspekter rörande undervisningen om Förintelsen. Bland annat genomfördes två mycket välbesökta föreläsningar, Joanna Talewicz-Kwiatkowska berättade om sin forskning kring antiziganism i Europa och Joanna Ostrowska fördjupade deltagarnas kunskaper om bortglömda offer för nazismen i den polska diskursen om andra världskriget.

SKMA:s pedagog Niclas Blom föreläste om antisemitism och förevisade det nya digitala undervisningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu” som tagits fram av SKMA och Forum för levande historia. Jonatan Macznik och Lena Jersenius berättade om det stora regeringsstödda Hågkomstprojektet som SKMA genomför och som är unikt i sitt slag i ett europeiskt perspektiv.

SKMA:s pedagog Niclas Blom.
Foto M. Starowieyska, POLIN Museum of the History of Polish Jews

Konferensen avslutades med ett panelsamtal lett av konferensens moderator Willy Silberstein på temat ”Undervisning om Förintelsen i och utanför klassrummet – hur kan vi arbeta tillsammans”. I panelen deltog Christer Mattsson, Adam Musiał, Katarzyna Łaziuk och Daniel Stejerean. De två innehållsrika dagarna avslutades av Lena Jersenius som tackade inblandade organisationer för gott samarbete och skickade med en önskan och förhoppning om ett långsiktigt arbete och samverkan kring det nya materialet.

Deltagarlistan för konferensen visade på ett stort intresse från lärare från hela Europa. Förutom partnerorganisationerna deltog 150 engagerade lärare och pedagoger från Litauen, Ungern, Rumänien, Österrike, Polen, Nederländerna, Finland och Norge samt en stor grupp svenska deltagare.