Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

SKMA:s utbildningsprojektet med hågkomstresor pågår för fullt. Satsningen riktar sig till både elever och lärare. Vi bad några av de lärare som deltagit reflektera över vad utbildningen betytt för dem och deras skolor.

Som meddelats i tidigare Nyhetsbrev beviljade regeringen 2018 SKMA ett bidrag för att genomföra en ny stor utbildningssatsning med syftet att öka elevers och lärares kunskaper om nazismens brott och om antidemokratiska, antisemitiska och rasistiska idéer idag.

Utbildningsprojektet är nu i full gång. Så här långt har sju utbildningar genomförts för sammanlagt 248 högstadieelever och 73 lärare. Deltagarna kommer från 45 olika skolor i Stockholm, Södertälje, Värmdö, Haninge, Gävle, Sandviken, Umeå, Göteborg, Uppsala, Heby och Luleå. Varje skola representeras av ca sex elever och en eller två lärare.

När projektet avslutas i slutet av 2020 förväntas ungefär 750 elever och över 200 lärare från hela Sverige ha utbildats om Förintelsen, antisemitism och rasism. Varje utbildning innehåller två förberedande seminariedagar, en studieresa till Förintelsens platser i Polen samt ett uppföljande tvådagarsseminarium. Sammanlagt pågår utbildningen i ca tio dagar.

Lärarna deltar tillsammans med sina elever under de olika seminariedagarna och på studieresan. De får därtill en särskild fortbildning om Förintelsen, antisemitism och rasism samt om hur man kan arbeta med dessa frågor i den pedagogiska verksamheten. De får också en fördjupad guidning i Auschwitzmuseet. Efter utbildningen ingår lärarna i SKMA:s lärarnätverk och erbjuds då regelbundna fortbildningar.

De utvärderingar som lärarna fyllt i efter avslutad utbildning pekar på en hög måluppfyllelse för projektet så här långt.

Citatet nedan från Linda Dahlberg, SO-lärare i Umeå, ger en bild av vad SKMA:s arbete kan bidra med:

”Jag är så glad och nöjd att jag fått denna utbildning. Har jobbat i skolan i 20 år och inte fått någon så kvalitativ fortbildning i ämneskunskaperna som här. Önskar att alla SO-lärare som undervisar om Förintelsen skulle få möjlighet att åka. Den bästa investeringen som regeringen någonsin gjort för svensk skola i ett samhälle i stor förändring, nödvändig för att vi inte skall hamna tillbaka i 1930-talets galna tankar om rasideologi och mänskligt värde. Jag hoppas att detta projekt blir permanent och att fler får åka! Tack fantastiska SKMA för denna utbildning – jag är oerhört tacksam!”

Vi bad fyra lärare berätta mer om sitt deltagande i projektet:

Sören Fasting, SO-lärare och internationell koordinator, Gävle

Sören Fasting. Foto Jonatan Macznik

Hur tror du att ditt deltagande i utbildningen kommer påverka din undervisning om Förintelsen, antisemitism och rasism i framtiden?

Ju mer kunskap jag har desto mer trovärdighet som lärare får jag. Den här utbildningen gör att schabloner raderas, perspektiv vänds och kunskap aktualiseras. Med mer kött på benen och mer nutidsperspektiv blir kontexten tydligare och det kommer eleverna märka av.

Hur ser du som lärare att dina elever påverkats av utbildningen?

De var påtagligt påverkade. De har spridit kunskap och pratat mycket om det, både organiserat i föreläsningar men också med kamrater. Nu tar vardagen vid och jag tycker detta borde fortgå varje år, men det är en ekonomisk fråga såklart. Detta borde vara ett konstant projekt så det blir en långsiktighet i arbetet.

Hur har din skola som helhet påverkats av ert deltagande i projektet?

Spontant så var många av de elever som inte följde med på resan avundsjuka på deltagarna. Men sen när vi berättade om våra upplevelser så möttes det med en stor nyfikenhet. Eleverna har föreläst för alla åttor och nior och har skapat en utställning som hela skolan kan se just nu.

Vad tar du med dig från det fördjupande lärarseminariet?

Hos mig har förståelsen för kontexten blivit större. Detta seriösa högskoleperspektiv ni anlägger på era frågor på seminariet är väldigt bra och givande.

Maria Stenmark, SO-lärare, Sjöfruskolan, Umeå

Maria Stenmark. Foto Jonatan Macznik

Hur tror du att ditt deltagande i utbildningen kommer påverka din undervisning om Förintelsen, antisemitism och rasism i framtiden?

Framförallt har jag förstått vikten av att förmedla personliga berättelser, vittnesmål och andras upplevelser. Det vädjar till elevernas empatiska förmåga, något som fakta inte kan göra.

Hur ser du som lärare att dina elever påverkats av utbildningen?

Inledningsvis var de väldigt tagna av vad de fick uppleva. De har också hanterat ämnet med ett stort allvar. En tjej sa samma morgon vi kom hem ”Jag spricker om jag inte får berätta det här för någon”. En annan elev sa: ”Om det här händer igen kommer jag inte kunna leva med mig själv resten av livet”.  Det är två olika sätt att se på det, men det visar på med vilket stort allvar eleverna tar detta och hur de kommer fortsätta sprida detta inte bara till vår skolas elever utan även vidare under gymnasietiden.

Hur har din skola som helhet påverkats av ert deltagande i projektet?

Vi är en ganska liten skola, bara 220 elever på högstadiet och det har varit väldigt många frågor. Det har varit stort intresse. Jag tror alla på skolan har förstått att det var något viktigt och allvarligt, det är jättehäftigt att se.

Vad tar du med dig från det fördjupande lärarseminariet?

Jag tar med mig många nya detaljer om hur antisemitismen ser ut idag som jag inte hade samma koll på innan. Det gäller bilders makt och hur det går att arbeta med när elever ska förstå Förintelsen. Det viktigaste jag tar med mig är att jag är förvånad över hur mycket det går att få ut av regeringens pengar, hur många ringar på vattnet ni skapar av det förhållandevis lilla bidrag ni har fått.

Carlos Ratera, SO-lärare, Haga Lyckebyskolan, Haninge

Carlos Ratera. Foto Jonatan Macznik

Hur tror du att ditt deltagande i utbildningen kommer påverka din undervisning om Förintelsen, antisemitism och rasism i framtiden?

Jag tar med mig just det där att koppla historiska händelser med personliga berättelser. Att eleverna kan förstå historien med känslor. Det gör att eleverna som var med återberättar för sina kamrater hela tiden om vad de fått uppleva: om den lilla flickan i gettot, om ett foto de fått och så vidare. Jag tar med mig förmågan att koppla det superstora historiska med den lilla människan, där vi kan identifiera oss, som en givande pedagogik metod.

Hur ser du som lärare att dina elever påverkats av utbildningen?

Deras engagemang är enormt. De hade ett intresse redan innan då de sökte om att få vara med. Men efter utbildningen har det ökat exponentiellt. De har blivit som lärare på ett jättefint sätt, de tar inte så mycket plats, men de pratar med sina skolkamrater. Vi har ordnat aktiviteter, jag som organisatör har inte behövt pusha eleverna, de har redan gjort ett gediget grundarbete.

Hur har din skola som helhet påverkats av ert deltagande i projektet?

Det är en skola som har en viss problematik. Mina elever var rädda att möta detta i sina presentationer. Men de har visats en enorm respekt och fått bra reaktioner från elever och lärare.

Vad tar du med dig från det fördjupande lärarseminariet?

Vi har fått en massa handfast kunskap, men det är i nyanserna som jag har stärkts. Det gäller i frågan om bilders makt och om Sveriges roll under Förintelsen, frågor som jag möter i klassrummet.

Hannan Masud, SO-lärare, Wasaskolan, Södertälje

Hannan Masud. Foto privat

Hur tror du att ditt deltagande i utbildningen kommer påverka din undervisning om Förintelsen, antisemitism och rasism i framtiden?

Redan idag så bemöter och bekämpar jag all form av rasism genom aktivt värdegrundsarbete. Jag försöker synliggöra och prioritera alla former av diskriminering i min undervisning. Men det där lilla extra efter denna unika utbildning är just att verkligen orka kämpa vidare genom att öka elevernas kunskaper samt värderingar om människors lika värde. Jag tror att all förändring börjar med oss själva i tanke, känsla och handling. Alla kan inte göra allt, men om var och en av oss gör något, så kommer det bli bättre till slut.

Hur ser du som lärare att dina elever påverkats av utbildningen?

Eleverna har fått med sig ett fantastiskt gripande och minnesrikt stort bagage med mycket kunskap. Det är en kunskap som de nu äger och som kommer sitta i ryggmärgen livet ut. De har blivit som levande inspirerande böcker som har en berättelse att föra vidare.

Hur har din skola som helhet påverkats av ert deltagande i projektet?

Wasaskolan är mycket positiv till att vi deltog i denna viktiga utbildning. Övrig personal och elever har varit en stor del av detta. Alla har berörts i någon form av vårt deltagande. Vi är mycket stolta över att Wasaskolan representerade Södertälje. Nu hoppas man att fler skolor får möjlighet att kunna söka så andra elever får möjlighet att delta. Och att regeringen verkligen fortsätter satsa på liknande utbildningar så fler får mer kunskap om konsekvenserna av rasistiska, antidemokratiska idéer och värderingar, samt får en ökad förståelse för vikten av demokrati och dess värderingar.

Jonatan Macznik

SKMA:s kansli