Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

Alla ser det, många talar om det. Hat och trakasserier mot judar har givits ökat utrymme i medier och politisk debatt under senare år. Bakgrunden är att antisemitismen blivit mer påtaglig i Sverige.

Antijudiska konspirationsteorier flödar i sociala medier. Ett aggressivt hat sprids av högerextrema och radikala islamistiska grupper. Fördomar och ifrågasättanden av judars svenskhet ventileras av ledande sverigedemokrater.

Demoniserande budskap vävs in i debatten om Israel-Palestinakonflikten och bland vissa vänstergrupper skanderas ”antisionistiska” kampfraser som ifrågasätter Israels rätt att existera.

I Malmö och på andra platser angrips judar av vad som ofta, om än inte alltid, är unga män med rötter i Mellanöstern, sannolikt påverkade av den antijudiska propaganda som är norm och vardag i stora delar av den regionen.

Det ökade intresset för frågan hänger också samman med utvecklingen i Europa och USA. I flera länder ser vi hur högernationalister appellerar till antisemitiska mytbildningar. Det brittiska Labourpartiet är plågat av en serie skandaler med antisemitiska förtecken. I bland annat Frankrike har islamister begått en rad blodiga terrordåd mot judar. Även i USA har det antisemitiska våldet ökat markant, men där kommer terrorn från högerextremister.

Det är bra att medier, politiker och andra opinionsbildare tar frågan på allvar och ägnar den utrymme. Utan tvekan är det många som i grunden avskyr företeelsen och hyser en genuin oro för det som sker. Men på vissa håll är engagemanget av mer tvivelaktig karaktär.

För det finns också en mer nedslående sida av det växande intresset: den tilltagande politiseringen av debatten om antisemitism. Vad vi ser allt mer av, både till höger och vänster, är ett slags selektiva motreaktioner som endast lägger märke till och upprörs över antijudiska yttringar om de kan knytas till politiska motståndare eller på annat sätt tjänar den egna politiska agendan.

Det ökade intresset för att förvandla antisemitismen till ett slagträ i politiska strider är något som även SKMA märker av, i synnerhet i sociala medier.

När vi uppmärksammar och kritiserar antisemitiska eller på annat sätt problematiska yttranden i högernationalistiska sammanhang – det kan handla om SD-politikers uttalanden, den ungerske premiärministerns hatkampanjer mot George Soros, Donald Trumps flirtande med antisemitiska konspirationsteorier eller något annat – så möts detta ofta av stor uppskattning från vänstern samtidigt som delar av högerflanken uttrycker missnöje och SD-sfären förbannar oss.

SKMA, meddelar de, är ”vänstervridna” ”PK-idioter” som inte har fattat eller vågar ”säga som det är”, dvs att antisemitismen idag endast kommer från ”muslimerna” och från vänstern. Vi har heller inte fattat att SD, Orbán och Trump ”stöder Israel” och således omöjligen kan ge uttryck för antisemitism. (Varför högernationalister i Europa och USA inte skulle kunna stödja högernationalister i Israel och samtidigt underblåsa antisemitism i sina hemländer klargörs av begripliga skäl inte, då någon motsättning däremellan inte föreligger.)

När vi uppmärksammar och kritiserar antisemitiska eller på annat sätt problematiska yttranden i vänstersammanhang, i manifestationer som riktar sig mot Israel, bland företrädare för islamiska organisationer eller individer med bakgrund i Mellanöstern – det kan handla om ramsor om att ”krossa sionismen”, slagord och plakat med antijudiska budskap, organisationer som bjuder in antisemitiska föreläsare eller något annat – så möts detta ofta av stor uppskattning på högerkanten.

Även de som annars förbannar oss kan tillfälligt bli på bättre humör, men de brukar samtidigt meddela sin djupa besvikelse över att SKMA inte utmålat hela vänstern, alla som är kritiska till Israels politik eller alla muslimer som ”antisemiter”.

Delar av vänstern, i synnerhet den mest högprofilerat antirasistiska falangen, är däremot ofta tyst eller angriper oss med misstänkliggöranden och smädelser. SKMA, får vi veta, är en ”högervriden” grupp, en ”proisraelisk lobby” som använder anklagelser om antisemitism för att ”tysta kritiken mot Israel” eller så misstro mot ”muslimer”.

Allt oftare uppmanas SKMA från skilda politiska läger med egna politiska agendor att ideligen kommentera saker och bekräfta att just det de tycker är antisemitiskt också är det. När vi sedan inte följer dessa ”instruktioner” så utlöser även det ”besvikelse”.

Låt mig vara tydlig: SKMA tar tacksamt emot upplysningar om yttringar och incidenter, men vi agerar aldrig på någon annans uppdrag än vårt eget.

Politiseringen av debatten är djupt skadlig för arbetet mot antisemitism. Den drivs av opinioner vars intresse för frågan styrs av politisk nytta, inte av en vilja att förstå problemet, än mindre av omsorg om den judiska minoritetens trygghet och säkerhet. Den erbjuder inga lösningar utan bidrar endast med missförstånd, polarisering och misstro.

För dem av oss – och vi är många – som ser antisemitismen som ett allvarligt men också mångdimensionellt, komplicerat samhällsproblem som måste motverkas på flera fronter samtidigt är det av yttersta vikt att stå emot varje försök att kidnappa frågan för politiska syften.

Svante Weyler

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism