Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2019

SKMA kritiserade förekomsten av slagordet ”krossa sionismen” i SSU Skånes förstamajtåg i Malmö. I ett uttalande den 2/5 skrev SKMA: ”Kritik av Israels politik är lika legitim som kritik av andra staters politik, och det finns ett otal sätt att ge uttryck för en sådan kritik. Men när det talas om att ”krossa sionismen” handlar det inte sällan om något annat: ett förnekande av Israels existensrätt och en önskan om att staten ska upphävas eller just ’krossas’. Om detta är vad demonstranterna i Malmö avsåg är det allvarligt. Det är en oacceptabel och antijudisk hållning som inte hör hemma i demokratiska partier. Det är viktigt att SSU:s ledning nu tydligt klargör detta.” Kritiken framfördes även av SKMA:s ordförande Svante Weyler i en artikel i Sydsvenskan.

Twitter tog SSU:s ordförande Philip Botström avstånd från slagordet: ”Det får inte råda något tvivel om var SSU står i de här frågorna. Vi tar avstånd från all form av antisemitism”. SSU-avdelningarna i Skåne och Malmö kritiserades även av Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, och Joakim Sandell, ordförande för S i Malmö. ”Ramsan hör inte på något sätt hemma i våra demonstrationer”, sade Sandell.

Statsminister Stefan Löfven kommenterade frågan i partiledardebatten i riksdagen den 8/5: ”I socialdemokratin, i arbetarrörelsen, finns det noll tolerans för antisemitism. Den som vill vara en del av svensk arbetarrörelse står upp till 100 procent mot antisemitismen. Inget annat gäller.” I Expressen 24/5 kallade Löfven slagordet ”krossa sionismen” ett ”ett oacceptabelt uttryck” och tillade ”I vårt parti finns inte en millimeters utrymme för antisemitism”.

SSU Skånes ordförande Electra Ververidis försvarade inledningsvis bruket av slagordet, som hon menade endast syftade till att kritisera Israels politik, men meddelade senare att ramsan inte kommer att användas igen. Samma besked kom från SSU Malmö.

Hösten 2018 uppmärksammade Kvällsposten förekomsten av antidemokratiska uppfattningar bland företrädare för SSU Skåne, inklusive hur ordet ”sionism” användes med tydligt antisemitisk innebörd. Tidningen kunde bl.a. visa hur Mohammed Adeeb, då ordförande för SSU Malmö Centrum, i sociala medier delat en konspirationsteori om att Egyptens president al-Sisi är en ”sionistisk agent” med ”judisk mor”. En annan SSU-medlem hade delat ett inlägg med påståenden om att ”sionismens svansar förstört Irak, Syrien, Jemen och Libyen”.