I bl.a. tidningen Dagen (2/5) rapporteras att slagordet ”krossa sionismen” förekom i SSU:s första maj-tåg i Malmö. Det är oroväckande.

Kritik av Israels politik är lika legitim som kritik av andra staters politik, och det finns ett otal sätt att ge uttryck för en sådan kritik. Men när det talas om att ”krossa sionismen” handlar det inte sällan om något annat: ett förnekande av Israels existensrätt och en önskan om att staten ska upphävas eller just ”krossas”. Om detta är vad demonstranterna i Malmö avsåg är det allvarligt. Det är en oacceptabel och antijudisk hållning som inte hör hemma i demokratiska partier. Det är viktigt att SSU:s ledning nu tydligt klargör detta.

Det finns i sammanhanget anledning att även påminna om dessa kloka ord från Expo:s Jonathan Leman:

”Sionism kan innebära allt ifrån en strävan efter fred och samexistens och palestinskt självbestämmande till högerextremism och expansiv bosättarpolitik. Att beskriva sionismen som en monolitisk ”rasistisk och extremistisk” rörelse och peka ut och demonisera ”sionister” innebär att man legitimerar en fientlighet mot den absoluta majoriteten av världens judar. Man försöker dessutom göra det utifrån en förment antirasistisk hållning. Förstår man inte funktionen av ordet sionism i antisemitisk retorik kan man omöjligen motverka vår tids antisemitism.” (Expo 19/7 2012)

SKMA

Uppdatering 4/5:

SSU:s Philip Botström kritiserar slagord

Det är bra att SSU:s förbundsordförande Philip Botström tydligt kritiserar förekomsten av slagordet ”krossa sionismen” i SSU Skånes första majtåg i Malmö. Vissa formuleringar i hans uttalande är mindre lyckade; uppmaningen ”krossa sionismen” kan t ex inte reduceras till ”språkbruk som kan misstolkas”. Men det är viktigt att han klargör att denna typ av budskap inte hör hemma i SSU.

Uppdatering 7/5:

S i Malmö tar avstånd från slagord om att ”krossa sionismen”

DN 7/5 återger rapporterar att S i Malmö bett Judiska församlingen om ursäkt och återger uttalanden av flera S-politiker i Malmö:

”Ramsan hör inte på något sätt hemma i våra demonstrationer, säger Joakim Sandell, ordförande för Malmös socialdemokrater.

”Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, är en annan som offentligt har kritiserat SSU.

– Menar man att man är emot ockupation eller bosättningar på ockuperat område, då är det det man ska säga. Vill man ha en tvåstatslösning med Israel och ett självständigt Palestina, då är det det man ska säga, säger hon.”

DN återger även ett uttalande av Electra Ververidis, ordförande för SSU Skåne:

”SSU Skåne är för en tvåstatslösning där såväl israeler som palestinier kan leva i trygghet och demokrati. Ramsan från första maj-tåget är en ramsa som kritiserar Israels ockupation av Palestina. De senaste dagarna har vi fått kritik eftersom den har tolkats som ett uttryck för antisemitism – kritik som vi ser allvarligt på eftersom intentionen aldrig har varit det. Vi är ledsna över att de judiska församlingarna och dess medlemmar tagit illa vid sig.”

Ververidis fortsätter:

”Vi kommer därför inte sjunga denna ramsa mer. Vidare kommer SSU Skåne att uttrycka vår solidaritet med Palestina och kritik mot Israels orättfärdiga ockupation på andra sätt. Socialdemokratin har varit grundpelaren för den demokrati vi har i Sverige och SSU kommer fortsätta att vara i framkant när det kommer till det antirasistiska arbetet”.

”Samma formulering har SSU Malmö publicerat på Facebook”, skriver DN.