Vi har från olika håll uppmärksammats på en video som legat på Fi:s Facebooksida med ett anförande som partiets EU-parlamentariker Soraya Post nyligen höll i Stockholm. Vid ett tillfälle påstår Post att, vad hon kallar, “den judiska lobbyn” skulle ha försökt hindra henne att använda termen Holocaust som benämning på det nazistiska folkmordet på romer under andra världskriget: “Där var en väldigt stark lobby mot att jag skulle få använda ordet Holocaust. För äganderätten till Holocaust hade den judiska lobbyn. Den judiska lobbyn ville rekrytera mig”, säger hon.

Det är anmärkningsvärt och beklagligt att Post, som är en viktig röst inte minst mot rasism och diskriminering av romer, valde att uttrycka sig på detta sätt. Självfallet finns judiska intresseorganisationer av varierande slag, men “den judiska lobbyn” (i bestämd form) existerar inte, utan är ett fantasifoster som gärna åkallas i antisemitisk retorik för att frammana föreställningar om “judisk makt och inflytande”. Inte heller har detta fantasifoster eller någon annan, av uppenbara skäl, “äganderätten till Holocaust”. Det finns en uppenbar risk att ett sådant uttalande underblåser fördomar om judar.

Vi har ingen anledning att tro att detta var Posts avsikt. Post har nu också förklarat sig och medgivit att hon uttryckte sig “helt fel”. ”Den judiska lobbyn är ett antisemitiskt uttryck och detta är absolut inte vad jag menade”, skriver hon. “Jag uttryckte mig otroligt klumpigt och fel, det är djupt olyckligt och jag är väldigt ledsen över detta.” Det är ett välkommet och viktigt förtydligade.

Post säger att hon egentligen syftade på ”’lobbyister’ alltså organisationer från det civila samhället/NGOs som arbetar/lobbar för judiska personers rättigheter”. Hon berör emellertid inte sina grumliga påståenden om att det hon nu kallar ”lobbyister” för judiska organisationer skulle ha ”äganderätten till Holocaust”. Även här bör hon förtydliga vad hon menar.

PS. Vi är medvetna om att den SD närstående sajten Nyheter idag tidigt uppmärksammade Posts uttalanden. Syftet bakom denna typ av publicering är emellertid inte oro över problematiska formuleringar om judar utan att cyniskt utnyttja frågan för att angripa Soraya Post och FI för deras arbete mot högernationalism och antiziganism.

SKMA