Den 11 maj ägde en demonstration rum i Uppsala mot Israels blockad och bombningar av Gaza. Talare var V-politikern Torbjörn Björlund, ledamot i Uppsala kommunfullmäktige och tidigare riksdagsledamot, samt Jeannette Escanilla, ordförande i svenska Ship to Gaza. Bland banderoller och plakat syntes flera bilder av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, framställd som en vampyr med davidsstjärna i pannan, ätandes palestinska barn. Bildspråket är en direkt parallell till grovt antisemitiska framställningar av ”judar” kända från historien.

På sin Facebooksida har Björlund mött kritik. Han säger sig där hålla med om att bilden kan ”misstolkas”, men försvarar användandet av den med att den är ”symbolisk för israeliska regimen” och att det är ”frustrerande att det behövs starkare provokationer idag för att mördandet av palestinska barn inte ska falla i glömska”.

Björlund uppfattar sig sannolikt som en antirasist. Men en antirasism som på detta sätt tolererar rasistiska framställningar för att de av en eller annan anledning ”behövs” är ingen antirasism och saknar trovärdighet.

SKMA