Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2019

I februari presenterades resultatet av den externa utredning Karolinska sjukhuset beställt med anledning av den anmälan om antisemitiska trakasserier som en judisk läkare lämnat in (se SKMA:s Nyhetsbrev december 2018). Utredningen, som genomförts av advokatbyrån Floor Herslow Holme, kritiserar sjukhusledningen för att inte ha agerat tillräckligt skyndsamt och kraftfullt innan en extern utredning tillsattes.

Utredningen bekräftar att den anmälde överläkaren delat antisemitiska bilder på Facebook. Den konstaterar också att den judiske läkaren utsatts för en antisemitisk kommentar på arbetsplatsen, men att det inte gått att fastställa vem som fällt uttalandet. Däremot menar utredningen att det inte går att fastslå att anmälaren utsatts för diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Den anmälande läkarens advokat Sebastian Scheiman är starkt kritisk till utredningen och säger i en kommentar till DN 18/2 att den ”till stor del köpt chefernas bild av det som hänt”. SKMA har i en skrivelse till sjukhusledningen kritiserat utredningen för brister och för att den inte tillfyllest kunnat visa att det inte förekommit diskriminering på antisemitisk grund. Kritik har även inkommit från Simon Wiesenthal Center.

Annika Tibell, tillförordnad sjukhusdirektör vid KS, säger till SvD 6/3 att hon är nöjd med utredningen men understryker att den inte är klar före det att anmälarens synpunkter är bearbetade.

KS hantering av ärendet utreds även av Diskrimineringsombudsmannen (DO).