Att delar av den yttersta vänstern i namn av ”anti-imperialism” stöder auktoritära regimer är inget nytt. Inte heller att dessa ställningstaganden i vissa fall kan rymma konspirationsteorier med antisemitiska undertoner. Inte sällan handlar det då om bilder av hur ”USA-imperialismen” med ”Israel” som bödel eller motor undergräver de favoriserade regimerna och sår död och förödelse runt om i världen.

Dessa bilder är besläktade med den sovjetiska ”antisionistiska” propagandan under efterkrigstiden, enligt vilken ”världssionismen” – ett annat ord för ”den judiska världskonspirationen” – sammansmält med eller tagit kontroll över ”USA-imperialismen” och utgjorde en huvudfiende till de socialistiska staterna och ”tredje världens folk”.

Under senare tid har t ex en teckning/meme cirkulerat i sociala medier som visar hur liemannen draperad i den amerikanska flaggan men med den israeliska flaggan på liebladet drar runt i världen och skördar död och förintelse. Som ”USA-imperialismens” mordvapen påstås Israel ligga bakom krigen i Irak, Libyen, Syrien och Ukraina. Nu knackar den israelisk-amerikanska dödsängeln på Venezuelas dörr (se bild nedan).

Skärmavbild från Vänsterpartiet i Arbogas Facebooksida 2/2 2019.

 

Särskilt oroväckande blir det när denna typ av demoniserande konspirationsteorier ventileras av företrädare för etablerade politiska partier. Bilden delades nyligen av en organisation knuten till det tyska vänsterpartiet Die Linke. Agerandet fördömdes av en annan gruppering inom Die Linke på grund av teckningens ”antisemitiska referenser”. Kritik kom även från partiets ordförande i Hessen. Gruppen som hade lagt ut bilden bad om ursäkt.

Bilden lades även ut av vice ordföranden för brittiska Green Party, Amelia Womack. Efter att ha mött kritik tog hon bort den. I en tweet förklarade Womack att hon trott att teckningen satiriserade amerikansk imperialism, men nu hade hon insett att så inte var fallet: ”it was in fact antisemitic and I apologise wholeheartedly for tweeting it”, skrev hon.

I Sverige har bilden delats av Vänsterpartiet i Arboga och Lindesberg. Den 2 februari lades den ut på deras Facebooksidor. Även de bör ta bort bilden och förklara sitt agerande. Har de svårt att finna ord kan de hämta inspiration från Womacks tweet.

SKMA

Uppdatering 5/2:  V i Arboga och Lindesberg förefaller nu, efter att ha mött kritik, ha tagit bort postningarna med den aktuella bilden. Det är bra. Dock är det beklagligt att de inte förklarar sitt agerande för sina följare.