EU-kommissionen har presenterat en Eurobarometer som undersöker européers syn på antisemitism. 27 643 personer i 28 EU-länder intervjuades mellan 4 och 20 December 2018. Resultaten visar att hälften av alla européer uppfattar antisemitism som ett problem i sina respektive länder. I Sverige (81 %), Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Belgien och Österrike är det en majoritet som har denna uppfattning.

En tredjedel av alla européer anser att antisemitismen ökat i deras länder. I sex länder är det en majoritet som menar att antisemitismen ökat, däribland i Sverige (73 %), Tyskland, Nederländerna, Frankrike.

Ungefär hälften av alla européer anser att sex av nio angivna typer av antisemitiska yttringar är ett problem i deras land, det gäller förnekandet av Förintelsen (Sverige 79 %); antisemitism på Internet inklusive i sociala medier (Sverige 78 %); antisemitiskt klotter och vandalisering av judiska byggnader eller institutioner (Sverige 78 %); uttryck för fientlighet och hot som riktas mot judar på gatan eller på andra offentliga platser (Sverige 75 %); vandalisering av judiska begravningsplatser (Sverige 73 %); fysiska attacker mot judar (Sverige 73 %).

Runt hälften av alla européer menar att konflikter i Mellanöstern påverkar uppfattningen om judar i deras land. I norra och västra Europa är det en majoritet som delar denna syn. Störst andelar återfinns i Sverige (85 %), Nederländerna (77 %) och Tyskland (69 %).

Ungefär fyra av tio européer (43%) anser att undervisningen om Förintelsen är tillräcklig i landets skolor, ungefär lika många (42 %) är av motsatt uppfattning. Bland svenska respondenter är motsvarande andelar 56 % (tillräcklig) och 33 % (inte tillräcklig).

68 % av alla européer anser att människor i deras land på det hela taget inte är välinformerade om den judiska minoritetens historia, seder och bruk. För svensk del är motsvarande siffra 60 %, medan 38 % anser att svenskar i allmänhet är välinformerade på området.

I samband med publiceringen av Eurobarometern sade EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans: “Sadly, antisemitism is still rearing its ugly head all over Europe. At a time when hate has yet again become a political tool, our Jewish communities all too often live in fear of being at the receiving end of discrimination, abuse and even violence. Whenever mutual respect and tolerance are coming under pressure, antisemitism will be on the rise. Therefore it is essential that every European citizen knows and understands to what horrors antisemitism has led in our history. As the last holocaust survivors are passing away, the responsibility to keep the memory of these darkest pages in our history alive rests on the shoulders of our and future generations. It is our sacred duty to honour the memory of six million victims. So that they will not be forgotten, so that we will not revisit the horrors of the past.”

EU-kommissionären Věra Jourová, som ansvarar för ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, kommenterade:  “We may take the presence of the Jewish communities in Europe for granted. But 74 years after the end of the Holocaust, we know it is not a given. With all the initiatives undertaken, I sincerely hope that the efforts countering Antisemitism advanced by the Juncker Commission, will become a turning point for the Jewish people in Europe.”

Undersökningens resultat finns här. Resultaten för Sverige finns här.

SKMA