Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2018

Ledningen för Karolinska sjukhuset (KS) har mött stark kritik för att den inte tagit uppgifter om antisemitiska trakasserier mot judiska läkare på en av sjukhusets kliniker på allvar och låtit bli att utreda frågan på ett seriöst sätt. En av läkarna slog larm om missförhållandena 2017 och lämnade in en anmälan i saken i februari i år.

De judiska läkarna ska under flera år ha utsatts för trakasserier från en överläkare, tillika chef. Den anmälande läkaren ska enligt uppgift bl.a. ha hindrats från att forska, utföra operationer inom sin specialitet och delta på konferenser till vilken denne inbjudits som huvudtalare. Överläkaren, som ska ha använt glåpord som ”judegettot” om judiska kollegor, har även delat ”antisionistisk” propaganda i sociala medier. SKMA har granskat några av de bilder den anmälde läkaren spridit och konstaterat att dessa förmedlar antisemitiska budskap.

Foto: Carin Tellström, KS

En intern utredning som tillsattes av KS ledning, och sköttes av en vän och kollega till den utpekade överläkaren, har av den anmälande läkarens advokat kritiserats för bristande objektivitet och professionalism.

Först efter att kontroversen i oktober i år uppmärksammats i medier och sjukhusledningen mötte hård kritik från bl.a. Simon Wiesenthal Center i USA vidtog KS åtgärder mot den utpekade överläkaren och andra ansvariga. Överläkaren har tagit ”time out”, en annan högt uppsatt chef har lämnat sin post och en patientområdeschef har tagit en paus i väntan på att anklagelserna utreds. KS har även tillsatt en extern utredning av ärendet.

KS ledning har i november haft möten med SKMA och Simon Wiesenthal Center. Efter mötet med KS sade SKMA:s ordförande Svante Weyler i ett uttalande att den saktfärdighet som sjukhuset visat tydde på att man inte riktigt förstått frågans allvar, men att sjukhusets agerande nu pekar på att ledningen slutligen insett allvaret.

I ett pressmeddelande skriver KS: ”Sjukhuset har träffat Svenska kommittén mot antisemitism och Simon Wiesenthal Center och fortsätter att träffa relevanta organisationer för att lyssna och lära mer kring de aktuella frågorna samt få förslag på möjliga framtida åtgärder.”

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har nu inlett ett tillsynsärende och har begärt svar från KS för att få klarhet i om och hur sjukhuset uppfyllt sin utrednings- och åtgärdsskyldighet enligt diskrimineringslagen.

SKMA