EU:s byrå för grundläggande rättigheter har publicerat en ny undersökning av judars erfarenheter och upplevelser av antisemitism i 12 EU-länder. Undersökningen bygger på svar från närmare 16 500 respondenter. Studien följer på en tidigare undersökning från 2012 som omfattade sju länder.  SKMA redovisade och kommenterade den tidigare studien här.