Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2018

Under det senaste året har ett åttiotal gymnasieelever från olika delar av Sverige deltagit i SKMA:s fortbildningar om nutida antisemitism och rasism. Mathan Shastin Ravid beskriver utbildningen, och ungdomar som deltagit berättar om lärdomar och insikter den givit dem.

För att öka kunskaperna om nazismens förbrytelser och rasistiska och antidemokratiska idéer historiskt och idag genomförde SKMA en regeringsstödd utbildningssatsning 2014-2016 med över 400 elever och nästan 100 lärare från olika högstadieskolor. Utbildningarna inkluderade förseminarier, en studieresa till Förintelsens platser i Polen och efterseminarier.

För att fördjupa kunskapen om nutida antisemitism och rasism har SKMA med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) under hösten 2017 och våren 2018 genomfört uppföljande fortbildningar för ca 80 av eleverna, som nu går på gymnasiet. Fortbildningarna var uppdelade på två träffar och innehöll föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner.

Gruppdiskussion om hur fördomar och rasistiska påståenden bäst kan bemötas.

 

I debatten om antisemitism finns både okunskap och myter, som påverkar ungas syn på ämnet (se min artikel på annan plats i detta Nyhetsbrev). En sådan myt är att antisemitism inte är något nämnvärt problem i Sverige, eller att den ”ersatts” av fördomar och hat mot andra grupper. Stort fokus låg under fortbildningen på att belysa hur negativa föreställningar och attityder till judar lever kvar, även i samhällets mittfåra. Med utgångspunkt bland annat i studier som visat att nästan var femte svensk gymnasieelev har en negativ inställning till judar fördes samtal om antisemitism i deltagarnas egen vardag.

Wilma Soreby från Lindesberg var en av dem som uppskattade diskussionerna: ”Jag tyckte passen om antisemitism var väldigt intressanta, eftersom jag tidigare bara fått lära mig om antisemitism förr men inte vad den spelar för roll i dagens samhälle”. Mae Axelsson från Arboga höll med: ”Diskriminering och förföljelse av judar skedde ju redan på medeltiden och idéerna bakom har levt vidare ända till idag. Många påstår att antisemitismen inte längre är något stort problem, vilket inte stämmer”.

Att högerextremister som Nordiska motståndsrörelsen skulle ha ”övergett” antisemitismen och nu istället ”hatar andra grupper” är ännu en förekommande myt. Tillsammans gick vi under fortbildningen på djupet med antisemitismens i roll i samtida politisk propaganda, och tittade bland annat på hur myter om judar och deras påstådda ”makt” fortfarande är helt centrala i nazistisk men även radikal islamistisk ideologi och propaganda – med hot, våld och terrordåd mot judiska individer och institutioner som resultat. Antisemitiska konspirationsteorier – där ordet ”judar” ibland byts ut mot olika kodord – är själva grundfundamentet för hur man ser på och beskriver världen.

Diskussion om antisemitiska bilder och gränsdragning mellan politisk kritik och fördomar.

 

”När man går igenom det så här blir det så uppenbart att man fortfarande säger nästan exakt samma saker om judar som man gjort historiskt, bara att man formulerat om det lite”, skrev Albin Hörman från Norrköping i sin utvärdering.

En annan som tyckte sig ha fått en större förståelse för hur dåtid och nutid hänger ihop var Benjamin Holmqvist från Helsingborg: ”Det var väldigt intressant att höra om den historiska antisemitismen och om hur konspirationsteorier som växte fram för länge sedan lever kvar. Det ringade in det hela på ett sätt som verkligen gav mig bättre koll på ämnet”.

”Det är Israels politik som skapar antisemitismen”, hör man ibland både i medier och på skolgårdar. Påståendet är lika felaktigt som om någon skulle hävda att det är Marockos ockupation av Västsahara som skapar islamofobin i vårt samhälle. Gamla antisemitiska idéer ligger ofta latent hos människor, och kan triggas igång av händelser runtom i världen. Men det är inte Israel som skapar dem.

Under fortbildningen diskuterade vi var skiljelinjen går mellan legitim politisk kritik mot Israels politik och fördomar. I grupper fick deltagarna analysera bilder, filmklipp och texter från olika medier. Elin Hellsten från Lindesberg berättar: ”Det var både lärorikt och väldigt kul! Materialet vi analyserade var väldigt intressant, jag tycker vi gemensamt kom fram till var gränsen kan gå och hittade meningen bakom en massa problematiska påståenden som vid första anblicken kan verka vettiga”.

SKMA:s Mathan Shastin Ravid ledde fortbildningen.

 

Vi talade också mycket om hur alla dessa fördomar och konspirationsteorier även kan leda till att judar begränsas eller till och med attackeras i sin vardag. Det är ingen ovanlig vanföreställning att judar skulle vara mindre utsatta än andra minoriteter, och att deras utsatthet överdrivs i debatten. För att öka kunskapen om hatbrott mot olika grupper och rusta eleverna till att kunna identifiera och bemöta de röster som bagatelliserar olika former av rasism eller spelar ut olika utsatta minoriteter mot varandra fick deltagarna i hemuppgift mellan de två fortbildningsträffarna att titta närmare på hatbrott mot judar, afrosvenskar, muslimer och romer.

Under fortbildningarna bjöds gästföreläsare in. Bilan Osman från Expo höll mycket uppskattade pass om afrofobi och islamofobi. Hennes kollegor Jonathan Leman och Haris Grabovac gav intressanta och viktiga inblickar i den högernationalistiska och högerextrema miljön; partier, rörelser och ”alternativa medier” vars propaganda ofta vänder sig just till unga.

Mirelle Gyllenbäck, som under många år varit engagerad i frågor som rör romsk inkludering, bidrog med välbehövlig och klargörande information om antiziganismens historia i Sverige. 2015 års Elsaprisvinnare Samuel Nudel gav ytterligare fördjupning om konspirationsteorier. En röd tråd i alla pass under fortbildningen var vikten av att vara källkritisk, exempelvis när man tar del av information på nätet.

De gymnasieelever som deltagit i fortbildningen har alla stött på fördomar och rasism i sin vardag – riktad mot dem själva eller någon i deras närhet. Att veta hur man ska agera i sådana situationer är inte alltid enkelt. Diskussioner om hur man bäst bemöter fördomsfulla och rasistiska påståenden och attityder var en viktig del av fortbildningen. Att få möjligheten att bolla tankar och idéer kring dessa frågor med andra engagerade jämnåriga var något som många lyfte fram som betydelsefullt i sina utvärderingar.

Bilan Osman från Expo förläste om afrofobi och islamofobi.

 

Ett syfte med SKMA:s utbildningar är att stärka ungdomar och vuxna som intresserar sig för frågor som rör antisemitism och rasism, och som vill bidra till en positiv förändring. Efter fortbildningen har många av deltagarna intensifierat sitt engagemang. En av dem är Dominque Lim från Kalmar:

Dominque Lim

”SKMA:s olika utbildningar senaste åren är något jag är extremt tacksam över att ha fått ta del av. Jag har dels fått djupare kunskaper om Förintelsen, men också stor nytta av mina nya kunskaper om rasism i dagens samhälle. Stereotyper om olika grupper är ganska vanligt idag. Jag har valt att försöka göra något åt det genom att hålla föreläsningar för barn, ungdomar och vuxna.

Den senaste föreläsningen jag höll var för Grön Ungdom i Kalmar, där jag pratade om antisemitism, afrofobi och islamofobi. Reaktionen från publiken påminde mig om min egen reaktion första gången jag deltog i en av SKMA:s utbildningar – många av de som lyssnade förvånades över hur vanligt det är med rasism och inte minst antisemitism idag.

Jag är glad att kunna sprida kunskap om de här frågorna till andra med hjälp av allt det jag lärt mig i SKMA:s utbildningar”.

Nedan återger vi fler reflektioner från ungdomar som deltog i fortbildningarna.

Mathan Shastin Ravid

Röster om SKMA:s fortbildning

 

Fardin Nazari

 

”Den här fortbildningen har varit jättebra, jag kan betydligt mycket mer om fördomar idag än jag kunde tidigare. Känns också som att man fick en riktig självförtroende-boost, nu är jag mycket bättre på att se igenom när folk sprider lögner. Bland det mest intressanta var passen om antisemitism och att lära sig mer om bakgrunden till påståenden som är vanliga idag, t.ex. att judarna ’styr ekonomin’ osv.”

Fardin Nazari, Skellefteå

Linn Hult

 

Främst av allt har jag fått otroligt mycket givande kunskap om så många och viktiga ämnen. Till exempel fick vi en massa underlag och tips om hur man ser igenom konspirationsteorier, som verkligen är vanliga bland unga idag. Jag är nu mer säker och ännu mer driven att göra skillnad. De olika SKMA-utbildningar jag gått under senare år har varit över förväntan och jag är så otroligt tacksam över den här chansen som jag fått”.

Linn Hult, Visby

Wiggo Eklund

 

”Jag tycker det varit oerhört kul och givande att diskutera olika dilemman man kan ställas inför i sitt eget liv, och att tillsammans formulera motargument att använda när man stöter på rasistiska påståenden. Och passen om källkritik var väldigt intressanta, många bra tips på ’varningsklockor’ att ha med sig, till exempel när man surfar på nätet. Tror att jag kommer ha stor nytta av allt det vi gått igenom”.

Wiggo Eklund, Avesta

Maja Mirsch

 

”Jag skulle sammanfatta fortbildningen som mycket lärorik, spännande och rolig. Men framförallt har jag lärt mig att ännu mer reflektera över rasism. Man kommer ha stor nytta av all ny fakta, gruppdiskussionerna och andras perspektiv. Och inte minst tipsen på hur man kan agera när folk i ens närhet uttrycker sig fördomsfullt. Det har jag tyckt varit svårt förut, men tror jag tror jag kommer hantera det mycket bättre nu!”

Maja Mirsch, Helsingborg

Linus Martin

 

”Helt fantastiska, intressanta, lärorika och roliga dagar har vi haft tillsammans. Jag hoppas fler får möjlighet att delta i sådana här fortbildningar, eftersom de ger en verktyg för att bekämpa den rädsla, ilska och hatet som gör världen till en sämre plats. Något jag verkligen tar med mig är en tanke som dykt upp i mitt huvud under fortbildningens gång, nämligen att det inte finns någon ’fiende’, utan bara fientliga tankar som splittrar oss. Tack för att jag fick vara med!”

Linus Martin, Sundsvall

Firoza Akbari

 

”Samlar man kloka och pålästa föreläsare och ungdomar kan man få ut väldigt mycket. Jag tar med mig ny kunskap om fördomar och vart de kommer ifrån. Allt vi gått igenom underlättar verkligen när det gäller att argumentera för sin sak mot rasism. Skulle absolut rekommendera fortbildningen, på grund av hur samhället ser ut. Ämnena vi diskuterade har jag redan hört mycket om, men här fick vi nya perspektiv och en helt annan bakgrundskunskap. Superbra!”

Firoza Akbari, Malmö

Akseli Laitinen

 

”Det har varit otroligt givande. Jag tar med mig nya kunskaper om olika former av rasism men även konspirationsteorier. Det kommer jag att kunna använda som motargument när folk påstår saker som innehåller till exempel antiziganism eller islamofobi. Jag skulle gärna rekommendera denna fortbildning till andra för den ger massor av saker som kan behövas i livet – inte minst kunskap och ett stort nätverk av nya vänner. Bildanalysen som vi gjorde av antisemitiska teckningar och karikatyrer var väldigt intressant och bra!”

Akseli Laitinen, Södertälje

Silja Eklund

 

”Den här fortbildningen har varit jätteviktig för mig. Jag har lärt mig mycket, och har fått diskutera frågor som jag tänker mycket på. Tar med mig kunskap och strategier kopplade till hur man diskuterar fördomar och rasism med andra. Under min tid med SKMA har jag lärt mig mer saker och sätt att tänka på kring dessa frågor än jag gjort under hela min skolgång”.

Silja Eklund, Stockholm