Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2018

Under hösten har SKMA och Forum för levande historia arrangerat seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö på temat ”Antisemitism idag. Propaganda, hatbrott och motstrategier”. Seminarierna, som i de två senare fallen samarrangerades med Göteborgs och Malmö stad, har riktat sig till kommunpolitiker, tjänstemän med ansvar för utbildnings-, demokrati- och integrationsfrågor, poliser, personal inom socialtjänsten, lärare, fritidspedagoger och andra yrkesgrupper. Intresset har varit stort.

Stéphane Bruchfeld föreläser i Stockholm 7/9 2018.

 

På seminarierna har idéhistorikern Henrik Bachner belyst den samtida antisemitismens uttrycksformer, politiska sammanhang och konsekvenser. Idéhistorikern Stéphane Bruchfeld har föreläst om förnekandet och relativiseringen av Förintelsen.

Johan Nordqvist och Robin Enander från Juridikfronten har visat hur juridiken kan användas för att beivra spridningen av hot och hets på nätet och i andra sammanhang. Pedagogerna Mikael Enoksson och Niclas Blom har presenterat det nya digitala undervisningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu” och givit exempel på hur lärare kan arbeta med detta i klassrummet. I Göteborg inledningstalade kommunalrådet Mariya Voyvodova och i Malmö kommunalrådet Andreas Schönström.

Paneldebatt i Malmö med Zandra Brodd, Thomas Bull, Fredrik Sieradzki och Heidi Avellan.

 

I Malmö avslutades dagen med en paneldebatt om den judiska minoritetens utsatthet och arbetet mot antisemitiska hatbrott i staden. I panelen deltog Zandra Brodd, gruppchef i polisens demokrati- och hatbrottsgrupp i Region Syd, Thomas Bull, trygghets- och säkerhetssamordnare i Malmö stad, Fredrik Sieradzki, Judiska församlingen i Malmö, och Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan. Willy Silberstein var moderator.