Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2018

SKMA och Forum för levande historia har lanserat ett nytt digitalt undervisningsmaterial om antisemitism. Syftet är att ge elever, lärare och andra intresserade grundläggande kunskaper om antisemitism både historiskt och idag.

I augusti lanserade SKMA och Forum för levande historia ”Antisemitism – då och nu”, ett nytt kostnadsfritt digitalt informations- och undervisningsmaterial om antisemitism. Materialet syftar till att ge elever, lärare och andra intresserade grundläggande, forskningsbaserade kunskaper om antisemitism både historiskt och idag.

Bakgrunden till att undervisningsmaterialet tagits fram är att fördomar, hat och hatbrott mot judar utgör ett allvarligt samhällsproblem. För att kunna identifiera, förebygga och motverka  antisemitism krävs kunskaper om dess historia, orsaker, konsekvenser och samtida framträdandeformer.

 

– Även om dagens antisemitism visar sig i delvis nya former finns det stora lärdomar att dra från det historiska judehatet. Det nya webbmaterialet tar därför sin utgångspunkt i aktuella frågor, följt av de historiska rötterna och framväxten av antisemitism innan andra världskriget, säger Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.

– Vi ser en rad tecken på att antisemitism ökar i Sverige. Många judar känner otrygghet och vill inte visa traditionella identitetsmarkörer. Attacker mot synagogor, nazistiska demonstrationer och konspirationsteorier på nätet är några exempel på dagens utmaningar, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Det digitala undervisningsmaterialet har under hösten presenterats vid seminarier om samtida antisemitism som SKMA och Forum för levande historia arrangerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det har även presenterats på Bokmässan i Göteborg. Materialet har uppmärksammats i en rad medier, däribland i Sveriges Radio och SVT.

”Antisemitism – då och nu”

”Antisemitism – då och nu” finns på webbadressen antisemitismdaochnu.se. Materialet är utformat framför allt för elever i åk 7-9 och gymnasiet. Texterna är av ämnesövergripande karaktär och passar därför i flera olika ämnen. I lärarhandledningen ges  information om hur materialet kan användas i klassrummet.

Åtta teman

”Antisemitism – då och nu” består av en introducerande startsida och åtta fördjupande tematiska avsnitt. Materialet är bildsatt med foton och illustrationer som exemplifierar och förtydligar innehållet. Här finns också en kortfilm i vilken tre personer beskriver vad judisk identitet betyder för dem och hur de upplever antisemitismen i Sverige idag.

Materialet innehåller följande tematiska avsnitt:

1. Vad är antisemitism?

Begreppet antisemitism definieras och likheter och skillnader med andra former av gruppfientlighet och rasism diskuteras. Avsnittet beskriver även hur föreställningarna om makt och globala konspirationer gör att antisemitismen kan fungera som en ”alternativ världsförklaring” och användas som en föregiven ”maktkritik”.

2. Judisk identitet – vad betyder det?

Avsnittet diskuterar judisk identitet, dess komplexitet och olika innebörd för olika människor. Till avsnittet hör även den kortfilm där tre svenska judar bland annat diskuterar vad judisk identitet betyder för dem.

Materialet innehåller en kort film där William Goldman, Rebecca Gellert och Willy Silberstein beskriver vad judisk identitet betyder för dem och hur de upplever antisemitismen i Sverige idag.

 

3. Judisk historia: Diaspora, förföljelse, frigörelse

Här beskrivs judisk historia med tonvikt på diasporans uppkomst och judiskt liv och utsatthet för fientlighet och diskriminering i Europa fram till 1900-talet. Avsnittet belyser bland annat den kristna antijudaismen, det antijudiska tänkandets utveckling och konsekvenser under medeltiden, emancipationen, och den moderna antisemitismens framväxt.

4. Förintelsen

Avsnittet beskriver kortfattat den antijudiska propagandan och politiken i Nazityskland under 1930-talet, förföljelsen och folkmordet på Europas judar under andra världskriget samt brott som den nazistiska regimen begick mot andra grupper. Temat innehåller även avsnitt om inställningen till judiska flyktingar i Sverige och räddningsinsatser som genomfördes i svensk regi liksom om beslut och åtgärder som vidtogs efter kriget för att förhindra folkmord och massdödande av etniska och religiösa grupper.

5. Antisemitism idag

Avsnittet belyser hur antisemitism på nytt utgör ett allvarligt problem i Sverige, Europa och andra delar av världen. Med avstamp i efterkrigstiden beskrivs hur antisemitiska föreställningar levt vidare, förändrats och anpassats till nya omständigheter, och givits näring av och exploaterats inom ramen för olika politiska konflikter och strömningar. I avsnittet belyses utvecklingen i Europa och Mellanöstern, spridningen av hat och konspirationsteorier i sociala medier, bruket av antisemitiska kodord, och den grova antijudiska propaganda som återfinns i högerextrema och extrema islamistiska miljöer. Temat avslutas med en text om antisemitismens konsekvenser.

6. Konspirationsteorier

Avsnittet redogör för vad som kännetecknar konspirationsteorier. Det ger en historisk bakgrund till myten om ”den judiska världskonspirationen” och beskriver hur denna typ av föreställningar spelar en viktig roll även i samtida antisemitisk propaganda.

7. Antisemitism i debatten om Israel

Ibland förekommer fördomar och hat mot judar i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Avsnittet ger exempel på hur antijudiska uppfattningar i denna debatt kan se ut och beskriver skillnaden mellan antisemitism och kritik av Israels politik.

8. Motverka antisemitism

I det sista avsnittet uppmanas läsaren att använda sina kunskaper om antisemitismen och dess konsekvenser för att motverka fördomar och hat mot judar. Texten understryker även vikten av en konsekvent antirasism.

Undervisningsmaterialet består av en introducerande startsida och åtta tematiska avsnitt.

 

I alla fördjupningsavsnitt finns avstämningsfrågor som en möjlighet för eleverna att stanna upp i läsningen och reflektera över det aktuella avsnittet.

Materialet håller för närvarande på att läsas in. Inom kort kommer det alltså att finnas möjlighet att lyssna på alla texter.