Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2018

Ett uttalande om att Israels judar borde förflyttas till USA ledde till en infekterad debatt och slutade med att Fi-politikern Oldoz Javidi tvingades lämna sin plats på riksdagslistan.

I en intervju i Feministiskt perspektiv i juli lade Oldoz Javidi, vid denna tid riksdagskandidat för Feministiskt initiativ (Fi), ut texten om sin vision av lösningen på Israel-Palestinakonflikten. Javidi, som vid tillfället deltog i Ship to Gaza, förklarade att hennes dröm var att Israel skulle upphävas och landets judiska befolkning förflyttas till USA:

”Israel har ockuperat ett annat land. Drivit människor på flykt från deras eget hem, tagit deras land och stulit deras liv och frihet. Det finns inget försvarbart i det överhuvudtaget. Israels bästa vän är USA, ett annat infernaliskt styre med enormt stora landytor. Så varför inte bjuda in vännerna över till sig och göra plats för dem på gården? De verkar trivas bra i varandras sällskap. Och palestinierna kan få leva i fred och åter bygga upp det land som en gång var deras…”

Uttalandet mötte stark kritik från många håll, däribland från SKMA. SKMA efterlyste också ett avståndstagande från Fi:s ledning, som initialt inte yttrade sig i frågan. ”Från ett parti som betecknar sig som antirasistiskt krävs något annat än tystnad när partiföreträdare uttalar sig antijudiskt”, skrev SKMA.

Feministiskt perspektiv tog snabbt avstånd, betecknade uttalandet som antisemitiskt och beklagade publiceringen. Javidi beskrev först uttalandet som olyckligt då det kunde ”missförstås”, men tillade senare att det var oacceptabelt, att hon förstod kritiken och var ”oerhört ångerfull”. Efter viss fördröjning meddelade Fi:s partistyrelse att den fann Javidis uttalande oacceptabelt och antijudiskt, men sade sig ha fortsatt förtroende för politikern. Partiledningens uttalande väckte intern kritik, flera Fi-företrädare krävde att Javidi skulle lämna sin plats på riksdagslistan.

SKMA:s ordförande Svante Weyler kritiserade i Expressen den 30/7 Oldoz Javidis försök till ursäkt och omtolkning av sina uttalanden (skärmavbild).

I Expressen 29/7 gick Javidi till angrepp mot sina kritiker och förklarade sig vara ett offer för förvrängningar och misstolkningar. Hon påstod sig aldrig ha åsyftat förflyttning av Israels judiska befolkning till USA, utan endast velat föreslå att ”USA skulle bjuda över…de i Israel som inte tror på fredlig tvåstatslösning”.

Javidis omtolkning av sina uttalanden avvisades av SKMA:s ordförande Svante Weyler i Expressen 30/7 och på SKMA:s blogg. I sin kommentar skrev SKMA: ”Det är uppenbart att Javidis ’dröm’ handlar om att det är Israels judiska befolkning som ska förflyttas till USA ’så att palestinierna kan få leva i fred och åter bygga upp det land som en gång var deras’. Att Javidi valde att presentera sin fantasi med hjälp av föraktfulla omskrivningar – USA ska ’bjuda in’ Israels judar och ’göra plats för dem på gården’ – förändrar inte innebörden i budskapet. Hur denna ’dröm’ i verkligheten skulle kunna förverkligas annat än genom fördrivning av de i Israel bosatta judarna är svårt att tänka sig. De skulle ju knappast lämna landet av egen fri vilja.”

SKMA noterade också att nyare opinionsundersökningar har visat att ungefär lika stora andelar (runt 50 procent) israeliska judar som israeliska palestinier idag tror på tvåstatslösningen, och tillade: ”Det skulle förvåna om Javidi med sin föreslagna ’lösning’ av konflikten avsett att även hälften av de israeliska palestinierna skulle ’bjudas in’ till USA.”

I samband med Javidis artikel i Expressen kom ett nytt uttalande från Fi:s ledning där de förklarade att Javidi inte längre hade partistyrelsens förtroende och uppmanades lämna sin plats på riksdagslistan, vilket hon också gjorde. Fi kontaktade även SKMA för att klargöra sin hållning.

Debatten flammade upp på nytt efter att dramatikern Stina Oscarson i SvD 28/8 tog Javidi i försvar och hävdade att hon utsatts för ”ett mediedrev”. Javidis uttalande var ”klumpigt” och gick att ”missförstå”, skrev Oscarson, men det gick också ”att förstå om man läser det i sin kontext och ser till situationen det gjordes i.”

I en replik i SvD 18/9 skrev Charlotte Wiberg: ”Antisemitism är ett reellt problem och fallet Javidi demonstrerar bara alltför väl att det finns i de ’godas’ led. Stina Oscarson har förstått detta på ett plan men ändå inte. För hon vill ju egentligen inte kännas vid problemet när det står där i all sin nakenhet.”

SKMA