Under hösten 2018 arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) tillsammans med Forum för levande historia tre heldagsseminarier om antisemitism: i Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet är att fördjupa kunskapen om samtida antisemitism och förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar.

Seminarierna riktar sig till kommunpolitiker och tjänstemän med ansvar för utbildnings-, demokrati- och integrationsfrågor, poliser, personal inom socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, samt lärare, fritidspedagoger och annan skolpersonal.

På seminarierna i Stockholm och Göteborg presenteras ett nytt digitalt utbildningsmaterial om antisemitism som SKMA tagit fram tillsammans med Forum för levande historia.

Är du intresserad av att delta? Klicka då på länkarna nedan för inbjudan, program och information om hur man anmäler sig:

Stockholm den 7 september
Göteborg den 26 september
Malmö den 2 oktober