Som SKMA vid flera tillfällen uppmärksammat har den amerikanske finansmannen och filantropen George Soros blivit ett centralt hatobjekt för högerextrema och högernationalistiska partier och opinioner. Angreppen på Soros rymmer ofta antisemitism. Han framställs som en omnipotent globalt verkande kraft bakom både verkliga och påhittade samhällsförändringar. Enligt en i dessa miljöer vanlig konspirationsteori ligger Soros bakom migrationsströmmar till Europa och USA och framväxten av mångkulturella samhällen.

Den ungerska regeringen har sedan länge exploaterat dessa konspirationsteorier i politiska syften. I omfattande kampanjer sprids myter om en ”Soros-plan” som genom invandring av muslimer och spridandet av liberala idéer söker underminera Ungerns självständighet, Europa och den kristna kulturen. Detta är en propaganda som vid sidan av det antimuslimska budskapet även tydligt appellerar till klassiska antisemitiska föreställningar om judiska konspirationer som destabiliserar och upplöser nationer, värderingar och kulturer.

I Sverige spelar myten om ”Soros-konspirationen” en viktig roll i nazistisk propaganda. Men den har även anhängare i bredare högernationalistiska miljöer, inklusive SD.

Nyligen noterade SKMA hur SD:s Kent Ekeroth i riksdagen applåderade den ungerska regeringens hatkampanj mot Soros. Men han är inte ensam. ”Inte rasist, men…” uppmärksammar att Thoralf Alfsson, SD-politiker, riksdagskandidat och tidigare riksdagsledamot, föreslår att Soros på samma sätt som i Ungern bör kunna användas som ”slagträ” i den svenska valrörelsen.

Inför omröstningen i riksdagen den 7/6 om regeringsförslaget om en ny chans till uppehållstillstånd för ensamkommande antydde Alfsson på sin blogg att frågan manipulerats av Soros: ”Jag frågar mig hur mycket Bilderberggruppen med George Soros i spetsen påverkat detta beslut.”

Alfsson fortsätter: ”Hur mycket kommer svensk media skriva om George Soros agerande, Viktor Orban i Ungern använde Soros som ett slagträ i den ungerska valrörelsen. Det är nog fullt möjligt att använda Soros även i den svenska valrörelsen.”

I konspirationsteorierna om Soros signaleras antisemitismen ibland öppet, ibland mer indirekt. Ett vanligt sätt att framhålla Soros judiskhet utan att behöva använda ordet jude är att (i övrigt helt omotiverat) bruka hans födelsenamn György Schwartz. I en replik till en kommentar på sin blogg skriver Alfsson: ”George Soros eller rättare sagt György Schwartz, född 12 augusti 1930 i Budapest i Ungern är snart 88 år och har därmed sannolikt inte så långt kvar. Jag kommer inte sörja honom när den dagen kommer.”

SKMA