Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2018

Regeringen har beviljat SKMA ett bidrag för att genomföra en ny stor utbildningssatsning med syftet att öka elevers och lärares kunskaper om nazismens brott och om antidemokratiska,  antisemitiska och rasistiska idéer idag.

”’Åhhh, inte nu igen, vi vet redan vad som hände, vi behöver inte prata om det en gång till!’ Så reagerade jag när min förra historielärare berättade att vi skulle prata om Förintelsen i skolan. Jag kände verkligen att det var onödigt eftersom jag ansåg att jag redan visste allt. Det jag insåg efter SKMA:s utbildning var att jag inte visste någonting. Det jag lärt mig om vad de här människorna, personerna, blev utsatta för – förtryck, förföljelser, våld, mord – har verkligen ändrat hela min syn på Förintelsen, men också på antisemitism och rasism i allmänhet. Kunskapen från utbildningen har öppnat mina ögon för hur samhället idag ser ut, hur fördomar och hat lever kvar och hur viktigt det faktiskt är att lära sig om historien. Idag reagerar jag, idag säger jag ifrån. Dels för att jag lärt mig om bakgrunden till olika rasistiska uttryck, men också för att jag insett vad det kan leda till ifall det ignoreras.”

Citatet ovan är från Leyla i Malmö, en av de över 400 elever från ett 80-tal högstadieskolor runtom i landet som 2014-2016 deltog i SKMA:s stora regeringsstödda utbildningssatsning. Syftet var att öka deltagarnas kunskaper om nazismens förbrytelser, innebörden och konsekvenserna av rasistiska och antidemokratiska idéer samt att fördjupa förståelsen för demokratin och dess grundläggande värderingar.

I samband med studieresan genomförs förberedande och uppföljande seminarier. Bilden visar ett förberedande seminarium i Norrköping 2015. Foto: Mathan Shastin Ravid

 

Nya utbildningar med start hösten 2018

I mitten av maj i år tillkännagav kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke att SKMA beviljats ett regeringsbidrag för att genomföra ytterligare en stor utbildningssatsning om Förintelsen och om antisemitism och rasism historiskt och idag, med start under hösten 2018.

Liksom i det tidigare projektet inleds varje utbildning med ett förberedande seminarium om antisemitismens historia, nazistisk ideologi och Förintelsen. Därpå följer en studieresa till Polen, där grupperna bland annat besöker det före detta gettot i Krakow, den tidigare SD-skolan i Rabka samt Auschwitz-Birkenau.

Ett par veckor efter studieresan avslutas varje utbildning med ett uppföljande seminarium där fokus ligger på nutida fördomar och rasism mot judar, romer, muslimer, afrosvenskar och andra grupper.

I utbildningen ingår en studieresa till Förintelsens platser i Polen. Här besöker elever från Helsingborg det f.d. koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau.

 

Vem kan delta?

I det treåriga projektet kommer drygt 700 ungdomar och 100 vuxna att utbildas. Satsningen riktar sig i första hand till elever i årskurs nio och lärare från olika högstadieskolor, men i viss mån kommer även unga engagerade i idrottsklubbar samt deras ledare att kunna delta.

Erbjudandet ges främst till elever och lärare på skolor som i vanliga fall inte genomför studieresor till Förintelsens platser. Det kommer dock inte vara möjligt att delta med hela klasser. Istället kommer det på varje utbildning att finns plats för fem-sex elever och en lärare från ett antal olika skolor i ett område.

Vill du veta mer om den kommande utbildningssatsningen? Då är du varmt välkommen att kontakta Lena Jersenius på SKMA:s kansli via info@skma.se eller telefon 08-667 60 90!

SKMA