Citatet publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2018

”Om man ogillar judar finns många sätt att uttrycka sin missaktning på. Men människor som bär på antisemitiska uppfattningar kommer, åtminstone i sammanhang som är viktiga för dem, att föredra att uttrycka dessa så att de vinner medhåll.

Vi kan därför förvänta oss att antisemitiska emotioner systematiskt kanaliseras i riktningar som tillförsäkrar uttrycken bekräftelse och beröm.

Innehållet i dessa emotioner varierar från det ena sammanhanget till det andra. I vissa gör utfall mot den ’globalistiska storfinansen’ susen. I andra fungerar hänvisningar till dem som ’korsfäste Kristus’ bra. Och i ytterligare andra är naturligtvis fördömanden av sionistisk lömskhet ett vinnande recept.”

David Schraub

Haaretz 28/5 2018